Verslag van de directie

Resultaten in verslagjaar

Met een omzet van € 120,2 miljoen heeft RAI Amsterdam een bedrijfsresultaat van € 9,4 miljoen behaald. Na aftrek van rentelasten en vennootschapsbelasting bedroeg het nettoresultaat in het verslagjaar € 5,0 miljoen.

Vanuit optiek van de tweejaarlijkse cyclus die RAI Amsterdam met haar evenementen doorloopt, vergelijken we de resultaten van 2016 met 2014. Dit geeft een getrouwer beeld van de ontwikkeling in de even jaren. Om inzicht in de totale ontwikkeling van omzet, kosten en resultaat te verschaffen, presenteert RAI Amsterdam alle cijfers in dit hoofdstuk als reeks van vijf jaar. 

Vergelijking 2016 met 2014

Omzet

De omzet van RAI Amsterdam is in het verslagjaar ten opzichte van 2014 vrijwel gelijk gebleven. De omzet van eigen beurzen en evenementen steeg met € 2,7 miljoen ten opzichte van 2014, de accommodatieverhuur daalde met € 2,5 miljoen.

omzet nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2014

Financiële kerngegevens

bedragen x € 1 mln

Financiële kerngegevens
  2016 2015 2014 2013 2012
           
omzet 120,2 126,2 119,7 116,6 134,7
EBITDA 24,4 22,7 27,9 22,4 22,8
bedrijfsresultaat 9,4 8,9 13,7 7,1 6,0
nettoresultaat 5,0 4,2 9,3 3,3 2,1
groepsvermogen 87,9 86,7 84,7 77,7 76,4
balanstotaal 205,8 201,8 198,0 189,9 196,2
voorzieningen 2,0 2,1 3,4 0,7 6,5
investeringen in materiële vaste activa 18,3 16,8 22,3 5,6 11,1

Ratio's

Ratio's
  2016 2015 2014 2013 2012
           
Bedrijfsresultaat in percentage van de omzet 7,9% 7,1% 11,4% 6,1% 4,5%
senior Net Debt / EBITDA 2,55 2,76 2,22 2,75 2,79
solvabiliteit 42,7% 43,0% 42,8% 40,9% 38,9%

Omzet

Bedragen x € 1 mln

Omzet
  2016 2015 2014 2013 2012
           
Beurzen en evenementen 50,2 56,9 47,5 39,4 52,5
Accommodatieverhuur 19,8 18,1 22,3 23,6 23,2
Uitgeven van vakbladen - - - - 3,2
Catering 14,5 15,5 15,1 17,8 16,9
Parkeren 5,0 5,9 4,5 4,3 5,4
Hotelcommissies 2,6 3,3 3,4 3,5 3,1
Facility services 26,1 24,3 24,8 20,8 22,3
Overige 2,0 2,1 2,1 7,2 8,1
Omzet 120,2 126,2 119,7 116,6 134,7
           
Uitbesteed werk 47,1 58,6 45,4 46,0 57,3
Lonen en salarissen, incl. sociale en pensioenlasten 29,0 27,8 29,2 29,1 31,5
Afschrijvingen 15,0 13,8 14,3 15,3 15,8
Overige bedrijfskosten 19,7 17,0 17,2 19,1 24,1
Bedrijfskosten 110,8 117,2 106,1 109,5 128,7
           
EBITDA 24,4 22,7 28,0 22,4 21,8
           
Bedrijfsresultaat 9,4 8,9 13,7 7,1 6,0
Als % omzet 7,9% 7,1% 11,4% 6,1% 4,5%
           
Nettoresultaat 5,0 4,2 9,3 3,3 2,1

*betreft onder meer parkeerdiensten, hotelcommissies en facilitaire diensten

Kosten

De totale bedrijfskosten bedroegen in 2016 € 110,8 miljoen, een stijging van € 4,7 miljoen ten opzichte van 2014. De kosten voor lonen en salarissen, sociale en pensioenlasten daalden gering. De kostenstijging is gerelateerd aan de specifieke samenstelling van de evenementenportfolio in 2016.

bedrijfskosten € 4,7 miljoen gestegen t.o.v. 2014, totale loonkosten gedaald 

In 2016 is voor € 18,3 miljoen geïnvesteerd in gebouwen, installaties, terreinen, inventaris en werk in uitvoering. In 2015 bedroeg dit nog € 16,8 miljoen en in 2014 € 22,3 miljoen. De investering in het verslagjaar is met name gebruikt voor afbouw van de Multifunctionele Parkeergarage. In 2014 was het Amtrium in aanbouw.

investeringen: € 18,3 miljoen

De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg € 26,2 miljoen (2015: € 19,7 miljoen, 2014: € 27,2 miljoen).

kasstroom uit operationele activiteiten € 26,2 mln

De rentelasten daalden licht van € 3,3 miljoen in 2015 naar € 2,6 miljoen in het verslagjaar. De afgesproken ratio’s met de bank werden, evenals eerdere jaren, ruimschoots gehaald.

lichte daling van rentelasten

Resultaat

Het bedrijfsresultaat kwam uit op € 9,4 miljoen (2015: € 8,9 miljoen, 2014: € 13,7 miljoen). De tweejaarlijkse evenementencyclus in beschouwing nemend, heeft RAI Amsterdam in het verslagjaar een goed bedrijfsresultaat gerealiseerd.

goed bedrijfsresultaat, in historisch perspectief

Na aftrek van rentelasten en belastingen bedroeg de nettowinst € 5,0 miljoen in 2016, tegen € 4,2 miljoen in 2015 en € 9,3 miljoen in 2014 (zonder incidenteel fiscaal voordeel: € 7,8 miljoen in 2014).

nettowinst € 5,0 mln

Internationale evenementdagen

Het afgelopen jaar telde het RAI Amsterdam Convention Centre 292 evenementdagen met internationale evenementen (in 2015: 207, in 2014: 298).

Evenementdagen internationaal

Som van aantal dagen aan internationale beurzen en congressen

Evenementdagen internationaal
  2016 2015 2014 2013 2012
           
Evenementdagen internationale beurzen en congressen 292 207 298 271 265

Evenementen

RAI Amsterdam realiseerde in 2016 in totaal 477 evenementen, die samen ruim 1,5 miljoen bezoekers trokken. In deze paragraaf worden enkele dwarsdoorsnedes gepresenteerd en diverse evenementen toegelicht. 

Vanuit optiek van de rol die RAI Amsterdam vervulde bij deze evenementen, zijn drie categorieën te onderscheiden:

  • 458 evenementen werden door organisers (onze klanten) georganiseerd in het Convention Centre in Amsterdam; hier vervulde RAI Amsterdam alleen een faciliterende rol. Deze evenementen waren samen goed voor nagenoeg 1 miljoen bezoekers;
  • 13 evenementen werden door RAI zelf georganiseerd in het Convention Centre in Amsterdam; hier vervulde RAI een organiserende en faciliterende rol. Op deze evenementen verwelkomde RAI Amsterdam circa 450.000 bezoekers;
  • De overige 6 evenementen werden door RAI in het buitenland georganiseerd; hier vervulde RAI Amsterdam alleen een organiserende rol. Op deze evenementen werden circa 100.000 bezoekers verwelkomd.

In deze paragraaf worden de drie categorieën achtereenvolgens toegelicht. Het overzicht met de door derden georganiseerde evenementen betreft een willekeurige selectie met als doel de breedte van het aanbod te tonen.  

faciliteren en/of organiseren

Evenementen door derden

RAI Amsterdam faciliteert een groeiend aantal nationale en internationale beurzen, congressen, corporate events en andere evenementen die door derden worden georganiseerd. Het multifunctionele congrescentrum wordt tevens verhuurd als RAI Theater voor theaterproducties. In totaal vonden 458 evenementen plaats die door derden zijn georganiseerd. 

Internationale beurzen

ISE (Integrated Systems Europe)

ISE is de vakbeurs voor de professionele AV- en elektronische systeemintegratie-industrie, die jaarlijks in RAI Amsterdam plaatsvindt. Wegens de snel stijgende omvang en bekendheid van de beurs, heeft de organisatie in 2016 de duur van het event van drie naar vier beursdagen uitgebreid. Meer dan 1.000 exposanten toonden hun producten en diensten, waaruit bleek hoe AV-systemen integreren met IT. Met de komst van ruim 65.000 bezoekers steeg het bezoekersaantal met ruim 10 procent ten opzichte van de vorige editie. Ook media uit 40 verschillende landen bezocht de beurs om verslag te doen van alle nieuwe ontwikkelingen. 

vakbeurs voor de professionele AV- en elektronische systeemintegratie-industrie

IBC (International Broadcasting Convention)

Een recordaantal van ruim 55.000 professionals uit 160 landen kwamen begin september naar Amsterdam voor de International Broadcasting Convention (IBC) 2016. Op IBC toonden ruim 1.800 bedrijven hun waren op het gebied van de laatste broadcast- en mediatechniek. Maar liefst 249 bedrijven namen voor het eerste jaar deel. Een belangrijke toevoeging aan de 'feature areas' tijdens deze editie was de IBC IP Interoperability Zone, een initiatief om een open standaard voor connectiviteit te ontwikkelen.  

vakbeurs voor broadcast- en mediatechniek

Fespa Digital

Om haar 10e verjaardag te vieren, kwam FESPA Digital terug naar Amsterdam, de stad waar het ooit allemaal begon. FESPA Digital 2016 is de vakbeurs voor digitaal drukwerk op grootformaat. Bijzonder voor RAI Amsterdam was de strakke planning tussen FESPA en het direct daaropvolgende evenement HISWA. De omschakeling, die het uiterste van de planning- en productievaardigheden van de RAI-organisatie vroeg, is vastgelegd in een film 'the Challenge'.

vakbeurs voor digitaal drukwerk op grootformaat

PLMA (Private Label Manufacturers Association)

PLMA’s jaarlijkse internationale “World of Private Label” vakbeurs brengt retailers en producenten al 30 jaar samen om hen te ondersteunen bij het vinden van nieuwe producten, het leggen van nieuwe contacten en het ontdekken van nieuwe ideeën om zo het succes en de groei van hun private label-programma’s te stimuleren. Het marktaandeel van private labels is momenteel groter dan ooit tevoren. De toekomst belooft een verdere groei, aangezien retailers internationaal uitbreiden en een steeds grotere rol spelen in het marketen van zichzelf en de producten die zij verkopen. PLMA’s “World of Private Label” 2016 biedt meer dan 4.200 stands, waaronder 56 nationale en regionale paviljoens. Met meer dan 12.000 bezoekers zet de groei van het evenement zich door. 

vakbeurs voor Private Label-producten

World Bulk Wine Exhibition

De World Bulk Wine Exhibition (WBWE) is ontstaan uit de behoefte een ontmoetingsplaats te creëeren voor kopers en verkopers van wijn in groot volume. Het evenement vond in 2016 voor de achtste keer plaats, telde 220 exposanten en registreerde 6.000 professionele wijninkopers uit 64 landen. 

voor kopers en verkopers van wijn in groot volume

Aviation Week MRO Europe

MRO Aviation Week Europe vond in oktober plaats. Het is Europa's grootste beurs voor onderhoud en reparatie in de luchtvaart. Het evenement telde deelnemers uit meer dan 80 landen. 

beurs voor onderhoud en reparatie in de luchtvaart

Electric & Hybrid Marine World Expo

De Electric & Hybrid Marine World Expo vond in juni plaats. De beurs omvat elektrische en hybride technologieën, componenten en oplossingen voor de voortstuwing van schepen. Het is een evenement met exposanten en bezoekers van uit de hele wereld, een publiek van onder andere scheepsbouwers, scheepseigenaren, designers en fabrikanten van motoren.

vakbeurs voor elektrische en hybride aandrijving van schepen

Helitech International

Helitech International 2016 landde in oktober in RAI Amsterdam. Helitech International is het enige evenement in Europa dat zich volledig richt op de civiele en semi-publieke helikoptersector. Vijfentwintig jaar lang vond het plaats in de UK maar de markt globaliseert en er ontstond behoefte aan een meer internationale aanpak. Het evenement toonde de nieuwste helikopters die uit de hele wereld moesten worden ingevlogen. Dat betekende dat de locatie daar de faciliteiten voor moest hebben én de medewerking van de autoriteiten. Een heliplatform werd gecreëerd naast de hal waar het evenement plaatsvond.

civiele en semi-publieke helikoptersector

EFTTEX 2016

In juni vond de hengelsport vakbeurs EFFTEX 2016 plaats. De beurs wordt jaarlijks georganiseerd door de European Fishing Tackle Trade Association (EFTTA). Op de 35ste editie van deze vakbeurs presenteren 215 standhouders afkomstig uit 35 verschillende landen hun nieuwste producten aan groothandels, winkeliers en pers. 

vakbeurs voor hengelsport

Crop World

Het Crop World Global Congress & Exhibition is een jaarlijks evenement. De 2016-editie had de focus op de verhoging van de productiviteit en de duurzaamheid van het telen van het gewas door innovatie en technologie. Tijdens deze twee dagen bezochten personen uit meer dan 100 landen het evenement. 

productiviteit en de duurzaamheid van het telen van het gewas

Dutch-Bangla Expo

De Dutch-Bangla Expo is de grootste handelsbeurs die de Dutch Bangla Chamber of Commerce and Industry (DBCCI) heeft georganiseerd. Een selecte groep van zo’n 70 Bangaleze bedrijven die de belangrijkste industrieën van Bangladesh vertegenwoordigen zullen zich presenteren. Van textiel tot farmaceutische industrie, van leer tot scheepsbouw. Een uitgelezen kans om ze te ontmoeten, kennis te maken en nieuwe mogelijkheden voor business te ontdekken.

Bangaleze bedrijven en sectoren

Nationale beurzen

RAI Amsterdam organiseerde 23 nationale beurzen voor organisers. Deze beurzen trokken circa 376.000 bezoekers. 

VT Wonen&Design Beurs

In het najaar vond de vt wonen&design beurs plaats. De bezoeker van de vt wonen&design beurs is actief bezig met het inrichten, bouwen, verbouwen en/of aankopen van zijn huis en heeft hiervoor budget gereserveerd. De vt wonen&design beurs is de grootste en meest complete consumentenbeurs en wordt georganiseerd door Sanoma (vtwonen, Eigen Huis & Interieur en Ariadne at Home). In 2016 kwamen 88.000 bezoekers uit het hele land naar de beurs.

grootste en meest complete consumentenbeurs: wonen en design

Foodfestival Amsterdam

Amsterdam Food Festival organiseerde overdekte mega-eetevenementen, onder meer in RAI Amsterdam. In november 2015 was de editie met zeventig foodtrucks en 45.000 bezoekers nog een succes, de editie rond Pasen 2016 viel erg tegen. De organisatie had op ten minste evenveel bezoekers gerekend als in november 2015 en het festival zelfs met een dag verlengd. In plaats daarvan kwamen er, ook vanwege het relatief mooie weer, maar dertigduizend mensen. Als gevolg hiervan is Amsterdam Food Festival na het evenement failliet verklaard.

mega-eetevenement

PAN Amsterdam

De 30e editie van PAN Amsterdam vond plaats in november. De jaarlijkse beurs voor kunst, antiek en design biedt doorgewinterde verzamelaars én starters op de kunstmarkt een uiterst gevarieerde keuze uit vele duizenden kunstvoorwerpen. Ruim 40.000 kunstliefhebbers bezochten de beurs, zowel professionele als particuliere kopers. De kwaliteit van het aanbod wordt bewaakt door 20 gespecialiseerde keuringscommissies, bestaande uit 80 experts. Zij beoordelen alle objecten voorafgaand aan de beurs op echtheid, kwaliteit en conditie.

beurs voor kunst, antiek en design

Modefabriek

Modefabriek is het halfjaarlijkse professionele platform in Nederland waar honderden merken en labels hun nieuwste collecties presenteren aan de retailsector, de pers, stylisten en andere modeprofessionals. Modefabriek is alleen toegankelijk voor geregistreerde beursbezoekers met een KvK-nummer en voor geaccrediteerde pers. Beursbezoekers zijn onder andere retailers, groothandelaren, leveranciers, merken, labels en agenturen. In januari 2016 vond de wintereditie plaats. De zomeredities van Kleine Fabriek, de variant voor kinderkleding, en Modefabriek vielen samen in juli. 

platform voor merken en labels in mode

Masters of LXRY

In december vond de grootste editie plaats in de geschiedenis van het bestaan van de premium lifestyle beurs Masters of LXRY. Ruim 400 verschillende merken en bedrijven met het beste uit de wereld van kunst, interieur, design, gastronomie, juwelen, horloges, reizen, boten en auto’s presenteerden zich aan de 50.000 bezoekers. Ter gelegenheid van het 15-jarig jubileum van Masters of LXRY, diende de Ballroom Elicium C als entree van de beurs, waar een groots opgezette expositieruimte en walk of fame waren ingericht.

lifestyle beurs

PROVADA

De PROVADA is het jaarlijks ontmoetingspunt van de vastgoedbranche. Gedurende drie beursdagen treffen ontwikkelaars, beleggers, consultants, retailers, financiers, woningcorporaties, eindgebruikers en gemeenten elkaar in een professionele omgeving. De PROVADA is uitgegroeid tot één van de grootste Europese vastgoedbeurzen en een niet meer weg te denken evenement in Nederland. Dit jaar waren er 22.166 bezoekers (9% meer dan vorige editie)  en 247 standhouders.

ontmoetingspunt van de vastgoedbranche

Comic Con

De eerste Comic Con in Amsterdam was in augustus een groot succes. In de stijl van San Diego Comic Con en New York Comic Con transformeerde RAI Amsterdam zich tot een ware feestlocatie. Met ongeveer 30.000 bezoekers was de eerste editie volledig uitverkocht. Er waren wachtrijen, drukbezochte workshops en volle zalen bij het podium. 

in de stijl van San Diego Comic Con en New York Comic Con

De Nationale Carrièrebeurs

De Nationale Carrièrebeurs is het grootste carrière-evenement van Nederland waar werkgevers zich presenteren. Iedere beursdag worden een groot aantal vakinhoudelijke, branchegerelateerde en carrièregerichte workshops georganiseerd.  In 2016 werd het evenement voor de 19e keer georganiseerd. De beurs biedt organisaties een bijzonder goede mogelijkheid om zich als werkgever te presenteren (employer branding) en in contact te komen met potentiële kandidaten (werving). In april 2016 bezochten ruim 11.000 bezoekers de beursvloer van De Nationale Carrièrebeurs.

het grootste carrière-evenement van Nederland

Offshore Energy

Offshore Energy 2016, hét Nederlandse event voor de offshore industrie, is in 2016 weer groter geworden. De beurs verhuisde daarom naar de hallen 1 , 2 , 4 en 5. Offshore Energy trok een publiek van meer dan 11,500 offshore energieprofessionals. Tijdens het driedaagse evenement presenteerden 667 bedrijven hun producten en services. De conferentie ging over huidige en toekomstige issues in de offshore industrie, zoals ontwikkelingen op het gebied van olie & gas, offshore wind en maritieme energie.

Nederlandse event voor de offshore industrie

KunstRAI

De 32e editie van de KunstRAI trok in juni ruim 12.000 bezoekers. Ruim zeventig galeries presenteerden hun werk. De organisatie had op meer bezoekers gerekend, maar denkt dat het zomerse weer veel mensen buiten de deur hield. Voor het eerst sinds jaren is er op de beurs voor hedendaagse kunst weer goed verkocht. 

beurs voor hedendaagse kunst

Building Holland

Building Holland is hét integrale event voor de bouwsector in Nederland waarbij alle schakels in de keten samengebracht worden voor kennisdeling, conceptontwikkeling en samenwerking: architecten, aannemers, installateurs, woningbouwcorporaties, vastgoedontwikkelaars, adviseurs en toeleveranciers. Duurzaam Gebouwd heeft vanaf 2015 de volledige organisatie van Building Holland op zich genomen, terwijl RAI Amsterdam als faciliterend partner optreedt. In 2016 groeide de beurs naar meer dan 150 partners. 

voor de bouwsector

Wine Professional

De 14e editie van de Wine Professional vond in januari 2016 plaats, tegelijkertijd met de Horecava. De opening van Wine Professional, tijdens de zogenaamde ‘Diamond Awards’, is bezocht door ruim 2.500 speciaal hiervoor genodigden die konden meemaken hoe in totaal bijna 40 diamanten en een koninklijke onderscheiding werden uitgereikt en waar tientallen chefs duizenden amuses presenteerden. De beurs wordt jaarlijks gedurende drie dagen bezocht door zo'n 10.000 wijnprofessionals en 'decision makers' uit de horecabranche. 

Beurs voor wijninkopers

Tattoo, Art en Street Art Conventie

De 12e editie van de Tattoo, Art en Street Art Conventie vond in mei 2016 plaats. Er kwamen vele beroemde tattooartiesten uit binnen- en buitenland naar de conventie, waaronder traditionele artiesten uit Nieuw-Zeeland en Tahiti. Naast de tattoos konden de bezoekers ook graffiti en street art bewonderen.

beroemde tattooartiesten uit binnen- en buitenland

Internationale congressen

ECCO Congress

Het 11e Congres van de European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO) vond plaats in maart 2016. Meer dan 5.000 delegates namen deel aan dit medische congres. 

Crohn’s and Colitis Organisation

ECCMID

De 25e editie van de European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) vond plaats in april 2016. Ruim 11.000 delegates uit 123 landen deelden de laatste inzichten in hun vakgebied.

Clinical Microbiology and Infectious Diseases

European Breast Cancer Conference

Het 10e Congres van de European Breast Cancer Conference (EBCC) vond plaats in maart 2016. Het EBCC is een driedaags multidisciplinair congres in borstkankerzorg. Er kwamen 7.000 oncologisch chirurgen, medisch oncologen, pathologen, radiotherapeuten, plastisch chirurgen, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten naar de conferentie in RAI Amsterdam. 

European Breast Cancer Conference

International Child Neurology

Het 14e International Child Neurology Congress vond in mei plaats. Het congres brengt professionals samen uit de pediatrische neurologie.

pediatrische neurologie

Salesforce World Tour Amsterdam

In april vond de Salesforce World Tour Amsterdam plaats. Salesforce is een cloudplatform voor CRM en business-processen op het gebied van sales, service en marketing.

cloudplatform voor CRM en business-processen

Jubileumcongres – 50 Jaar D66

Politieke partij D66 bestond in 2016 50 jaar. Voor het speciale verkiezings- én jubileumcongres keerden zij daarom terug naar de plek waar het in 1966 allemaal begon met het allereerste ledencongres: RAI Amsterdam. 

ledencongres van politieke partij

GRI Global Conference on Sustainability

Het Global Reporting Initiative (GRI) is een internationale organisatie die richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving opstelt. In een duurzaamheidsverslag communiceert een organisatie publiekelijk over haar economische, milieu- en sociale prestaties. In mei vond de 5e Global Conference plaats.

organisatie voor richtlijnen duurzaamheidsverslaggeving

EAES

De European Association of Endoscopic Surgery organiseerde in juni een congres met het thema 'A new way of seeing'. De laatste inzichten op het gebied van endoscopische chirurgie worden gedeeld: 3D, 4K, image guided procedures,  robotics to nanotechnology en andere technieken. Toonaangevende experts vanuit de hele wereld namen deel.  

endoscopische chirurgie

Euthanasia

Euthanasia 2016 is een congres over zelfdoding. In veel landen staat het merendeel van de bevolking positief tegenover het wettelijk regelen van euthanasie en/of hulp bij zelfdoding, maar dat daadwerkelijk op de agenda krijgen van het thema of het realiseren van wetgeving blijkt lastig. De professionals spelen een belangrijke rol hierin en daarom is deze conferentie op hen gericht. Het doel is professionals kennis en inspiratie mee te geven en ervaringen te laten uitwisselen. 

congres over zelfdoding

InnovationLAB

Innovatie staat in de top 3 als belangrijkste bezoekreden van een beurs. Om aan deze behoefte te voldoen heeft RAI Amsterdam in 2015 het InnovationLAB in het leven geroepen;  een plek waar ideeën, innovaties en nieuws tastbaar worden op de beursvloer en online. Het InnovationLAB van RAI Amsterdam is een samenwerking met externe partners TNO, 3TU Federatie en Accenture Innovation Awards. Innovaties hebben vanaf nu een duidelijke en prominente plek binnen de beurstitels van RAI Amsterdam. Met een rijk en interessant platform als het InnovationLAB stimuleert RAI Amsterdam haar exposanten om hun innovaties toonbaarder te maken op de beurs. Daarnaast biedt het InnovationLAB kenniscentra, onderzoeksinstituten, innovatiepartijen een platform om hun innovaties naar de markt te brengen en daarmee de beurzen van RAI Amsterdam te verrijken. Het InnovationLAB is een platform waar bezoekers (online en fysiek) zien en ervaren wat de innovaties in hun markt zijn. Bovendien kan het medium beurs zich met dit platform onderscheiden en profileren op dit belangrijke onderwerp. Het InnovationLAB is een generiek concept dat op elke beurs op maat in te vullen is. Bekijk een impressie van InnovationLAB op YouTube (https://youtu.be/-eCmSBCv0Wg).

Nationale congressen

In 2016 vonden vijf nationale congressen plaats. In totaal trokken de nationale congressen circa 4.600 bezoekers.

Voorstellingen

Het Auditorium, de grote zaal van het RAI Congrescentrum, kan in korte tijd worden getransformeerd tot RAI Theater: een sfeervolle theaterzaal met 1.750 zitplaatsen en voorzien van de nieuwste audiovisuele technologie. In 2016 werden in de theaterzaal in totaal 35 voorstellingen geprogrammeerd die 37.000 bezoekers trokken. De musical Grease 2016 trok met 10 voorstellingen de meeste bezoekers. Ook de eindpresentatie van Lucia Marthas (Institute for Performing Arts) werd zeer goed bezocht. Andere voorstellingen waren onder andere Elvis Christmas with the King en Roué Verveer (Tjar a Lobi).

een sfeervolle theaterzaal met 1.750 zitplaatsen, de nieuwste audiovisuele technologie

Overig

Jumping Amsterdam

Paardensportliefhebbers ontmoeten elkaar in januari tijdens Jumping Amsterdam. Zij genieten van het allerhoogste dressuurniveau in de FEI World Cup™ Dressuur en spectaculaire springsport, de Six Bar en Grote Prijs van Amsterdam. Maar ook van de spectaculaire shows en echte Amsterdamse after party’s. De donderdag is traditiegetrouw gereserveerd voor de basisspringsport en de nationale dressuurrubrieken. Het evenement in 2016 genoot weer van veel media aandacht en belangstelling van paardensportliefhebbers uit binnen- en buitenland. 

paardensportliefhebbers, dressuur

Amsterdam Dance Event 

Een hoogtepunt van Amsterdam Dance Event (ADE) 2016 in oktober was het optreden van DJ Martin Garrix in de RAI. De 20-jarige Amstelvener Martijn Garritsen, beter bekend als Martin Garrix, werd vlak voor ADE uitgeroepen tot de nummer 1 DJ van de wereld. Het zeer jonge multitalent heeft miljoenen fans van over de hele wereld. Heel bijzonder was dat Martin Garrix, naast een regulier optreden voor 18+ danceliefhebbers, een concert gaf speciaal voor kids jonger dan 18 jaar (in gezelschap van ouders en/of verzorgers). Dit concert voor de jongere fans was geheel alcoholvrij.

DJ Martin Garrix voor jong en oud

Eigen evenementen in Amsterdam

Internationale beurzen

ISSA/INTERCLEAN Amsterdam

ISSA/INTERCLEAN is wereldwijd de grootste en meest complete beurs voor de schoonmaakbranche. De beurs geeft een compleet beeld van de wereldwijde ontwikkelingen, de nieuwste technieken, oplossingen en producten voor schoonmaak en hygiëne. In het beursprogramma ligt de nadruk op thema's als innovatie, educatie, netwerken en kennisuitwisseling. Het programma trok managers, technische experts en deskundigen vanuit de hele wereld en biedt waardevolle nieuwe inzichten en bespreekt actuele onderwerpen binnen de sector. Onderdeel van het seminarprogramma was ook een reeks updates over sectortrends die worden georganiseerd in het InnovationLAB, een concept van RAI Amsterdam. De beurs trok ruim 30.000 bezoekers en telde ruim 800 exposanten.

beurs voor de schoonmaakbranche

Intertraffic Amsterdam

Intertraffic Amsterdam, ’s-werelds meest toonaangevende vakevenement voor infrastructuur, verkeersmanagement, slimme mobiliteit, veiligheid en parkeren vond plaats in april 2016. Exposanten én bezoekers beoordeelden deze 23e editie als een van de beste ooit. Een grote diversiteit aan bedrijven, interessante presentaties van toonaangevende organisaties, spectaculaire innovaties en een recordaantal bezoekers zorgden voor een onovertroffen evenement in zowel omvang als bereik. De beurs trok ruim 30.000 bezoekers en telde bijna 800 exposanten.

vakevenement voor infrastructuur, verkeersmanagement, slimme mobiliteit, veiligheid en parkeren

METSTRADE

METSTRADE is 's werelds grootste vakbeurs voor uitrustingen, materialen en systemen voor de pleziervaart. De METSTRADE Show is het vlaggenschip van METSTRADE, het meest toonaangevende platform ter wereld voor professionals in de bedrijfstak voor scheepsuitrusting en -toebehoren. De METSTRADE Show biedt conferenties, evenementen en drie paviljoens toegespitst op specifieke segmenten: het SuperYacht Pavilion (SYP), het Marina & Yard Pavilion (MYP) en het Construction Material Pavilion (CMP).​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​  In 2016 lanceerde METSTRADE een online community; dit ter aanvulling op de jaarlijkse driedaagse METSTRADE Show. Het platform is beschikbaar om bedrijven en belanghebbenden met elkaar in contact te brengen, te voorzien van nuttige informatie over de laatste ontwikkelingen in de industrie te delen, op dezelfde manier als waarop dat gebeurt tijdens de show in Amsterdam. METSTRADE trok ruim 23.500 bezoekers en telde circa 1.200 exposanten.

vakbeurs voor uitrustingen materialen en systemen voor de pleziervaart

GreenTech

GreenTech Amsterdam is het hart van de internationale tuinbouwtechnologie, met een unieke focus op het begin van de tuinbouwketen, de productievraagstukken van telers en technologische oplossingen. In juni 2016 vond de editie 2016 plaats, waar onder andere het 'Crops Theatre' werd gelanceerd, een theatersessie met een capaciteit van tachtig personen met een volledige focus op gewasoptimalisatie.  Greentech Amsterdam werd bezocht door circa 10.000 bezoekers.

internationale tuinbouwtechnologie

Nationale beurzen

Huishoudbeurs

De 71e editie van Nederlands grootste consumentenbeurs kende een record aan activiteiten. Maar liefst 30 workshops, presentaties en shows zorgen samen met de meer dan 350 aanwezige bedrijven voor een volle dag aan kijk-, doe- en winkelplezier. Circa 250.000 bezoekers bezochten de beurs. Bezoekers konden gratis, vijf grote ‘side events’ bezoeken op de beursvloer. Dit jaarlijkse dagje uit staat garant voor shoppen, genieten en van alles uitproberen bij de ruim 370 exposanten. Profiteren van de vele koopjes en voordeeltjes, meedoen met creatieve workshops, genieten van fashionshows, vele topoptredens en verrassende acts op Festival Fantastique. Deze editie heeft vijf grote ‘side events’, waaronder de Negenmaandenbeurs, The Model Convention en voor het tweede jaar het Azië Pasar Malam Festival.  Bij ‘Bring your blog/vlog to life’ kregen bezoekers de kans om bekende bloggers, vloggers en Instagrammers in het echt te ontmoeten. Deze bekende influencers hebben allemaal op hun eigen manier hun offline ontmoeting ingevuld.

Nederlands grootste consumentenbeurs

Negenmaandenbeurs

De Negenmaandenbeurs is het grootste evenement op het gebied van zwangerschap en baby's. Aanstaande en jonge ouders genieten van de aanbiedingen van zo’n 200 exposanten, masterclasses, workshops en modeshows. De beurs biedt volop informatie en inspiratie op het gebied van verzorging, voeding, gezondheid, inrichting van kinderkamers, (leerzaam) speelgoed, veiligheid, vervoer en nog veel meer. De 31e editie vond plaats in februari en staat volledig in het teken van innovatie en vernieuwing. Ook werden de Baby Innovation Awards uitgereikt, met als nieuwe toevoeging de Green Award voor het ‘groenste’ product.

het grootste evenement op het gebied van zwangerschap en baby's

Horecava

De Horecava is al 60 jaar hét inspirerende en innovatieve platform voor professionals in de foodservice industrie. Vakbezoekers vinden er een breed en compleet overzicht van producten, services en trends uit de branche. De Horecava 2016 vond in januari plaats. Als primeur was er het congres Young Professional Experience Day (YPED). De Horecava organiseert dit evenement, mede op initiatief van FNV Horeca, om jongeren te stimuleren in de horecabranche aan de slag te gaan. 124 inzendingen mocht de vakjury van de Horecava Innovation Award dit jaar beoordelen. Innovatie en duurzaamheid stonden op deze Horecava centraal. De beurs was een succes, met circa 600 deelnemende exposanten, circa 63.000 bezoekers en 1,5 miljoen ontmoetingen.

voor professionals in de foodservice industrie

HISWA

Zowel de actieve als de recreatieve watersporter vindt op de HISWA Amsterdam Boat Show alles om perfect voorbereid van het nieuwe watersportseizoen te kunnen genieten. Een uitgebreid aanbod boten, van modern tot klassiek. Duizenden onderdelen & accessoires, voor kleine boten, maar zeker ook voor de grote motorboten en kajuitzeiljachten, en een diversiteit aan boardsports waren in maart te zien bij de 300 exposanten in de RAI. Nieuw tijdens HISWA 2016 was de inzet van de RAI Haven. Geheel in watersportsfeer en ondersteund door leuke activiteiten, interessante lezingen, spectaculaire clinics en deskundige informatie. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Het InnovationLAB op de beurs is de centrale plaats waar alle marktontwikkelingen, trends en innovaties samenkomen. Er vonden in totaal bijna 800.000 ontmoetingen plaats tussen bezoekers en deelnemende bedrijven. De HISWA Amsterdam Boat Show mocht dit jaar ruim 40.000 bezoekers verwelkomen.

voor de actieve en recreatieve watersporter

Congressen

Amsterdam Security Conference

Met de lancering van Amsterdam Security speelt RAI Amsterdam in op de ontwikkelingen in de security markt. Het nieuwe internationale event, dat zich sterk aan het internationaliseren is, richt zich op bedrijven, organisaties en overheden die op zoek zijn naar veiligheidsoplossingen. Deze eindgebruikers, zoals vliegvelden, grootwinkelbedrijven, de transportwereld en publieke veiligheid, herkennen hun specifieke veiligheidsvraagstuk niet op traditionele vakbeurzen. Om in alle security vragen te voorzien bestaat dit platform uit drie verschillende evenementen: de Amsterdam Security Conference, de Amsterdam Security Expo en de compleet nieuwe en internationaal georiënteerde Amsterdam Security Convention.

ontwikkelingen in de security markt

ICOMIA World Marinas Conference

ICOMIA World Marinas Conference is bestemd voor iedereen werkzaam in de jachthavenbranche: grote en kleine havens, nationaal en internationaal. Het congres gaat van start op de laatste dag van METSTRADE 2016, waar ca. 60 bedrijven uit de wereldwijde jachthavenindustrie exposeren op het Marina & Yard Pavilion (MYP). Het congresprogramma bevat meer dan 40 sprekers en gaat in op de laatste ontwikkelingen en trends in de jachthavensector, opkomende markten en nieuwe mogelijkheden bij publieke en private samenwerking. Onderwerpen die aan bod kwamen zijn o.a. jachthaven ontwikkeling en renovatie, veranderende milieueisen, concessies/financiering, marketing en personeelsbeleid.

jachthavenbranche

Eigen evenementen in het buitenland

RAI Amsterdam organiseerde in 2016 zes evenementen in het buitenland. Het betroffen allemaal internationale beurzen, die samen circa 96.000 bezoekers trokken. 

Aquatech China

Aquatech Global Events bestaat uit een serie vakbeurzen voor de afval- en drinkwaterindustrie alsmede de industriële watergebruiker in binnen- en buitenland waar de wereldwijde waterindustrie bij elkaar komt. Het beursprogramma biedt een compleet overzicht van de meest recente ontwikkelingen op het gebied van (afval)waterbehandeling, transport & opslag, procescontrole & automatisering en Point of Use. Aquatech richt zich op professionals werkzaam op alle terreinen van de waterindustrie en trekt beleidsmakers, specialisten en andere partijen aan die de technologie in de praktijk toepassen. De beurs in China trok ruim 68.000 bezoekers. Ruim 1.000 exposanten namen deel.

voor de afval- en drinkwater industrie

FlowTech China

FlowTech China 2016 bracht duizenden specialisten in de pomp- en klepsector in watertechnologie samen in het nieuwe National Exhibition Centre in Shanghai. Met meer dan 700 internationale exposanten en 20.000 producten, was FlowTech China 2016 breder en internationaler dan de vorige editie. Het aantal bezoekers oversteeg de verwachtingen: 38,276 bezoekers namen deel uit meer dan 80 landen. 

pomp- en klepsector in watertechnologie

Aquatech Mexico

Aquatech Mexico is een nieuwe beurs in het WTC in Mexico City, die in oktober 2016 voor de eerste keer plaatsvond. 130 exposanten toonden producten en diensten aan 5.333 bezoekers. De Mexicaanse beurs wordt gecoloceerd met de Green Expo, de vakbeurs op het gebied van Renewable Energies en milieu. De Green Expo wordt georganiseerd door onze partner EJ Krause en is de grootste en leidende beurs in Mexico voor ecologische en sustainable oplossingen voor de publieke en private sector. Deze beurs beleeft komend jaar haar 24ste editie en trekt meer dan 10.000 bezoekers die ook aangemoedigd worden om Aquatech Mexico te bezoeken. 

voor ecologische en sustainable oplossingen voor de publieke en private sector

Intertraffic Mexico

Intertraffic Mexico is het platform voor professionals in de verkeersindustrie die business opportunities in Mexico zoeken of willen onderhouden. Zo'n 140 exposanten toonden hun producten en diensten. De eerste editie, in samenwerking met partner EJ Krause, was een groot succes. De ruim 4.100 bezoekers kwamen uit 45 landen, waarvan 19 uit Latijns-Amerika. Daarmee overtrof de beurs zijn verwachtingen. Nationale en internationale bedrijven boden oplossingen aan voor de enorme verkeersproblemen waar Mexico mee kampt. Gecombineerd met een sterk inhoudelijk programma maakte de beurs een doorslaggevend succes.

voor professionals in de verkeersindustrie

Samenwerking met E.J. Krause & Associates in Mexico

RAI is voor haar activiteiten in Mexico een samenwerking aangegaan met E.J. Krause & Associates, Inc. (EJK). EJK is opgericht in 1984 en is een van de grootste 'exhibition management'-bedrijven ter wereld. Vanaf de oprichting in Mexico heeft EJK nog nooit een lancering van een nieuwe beurs meegemaakt van meer dan 2.000 meter, iets wat met de succesvolle lanceringen van zowel Intertraffic als Aquatech in 2016 overtroffen is. RAI heeft in EJK een gelijkwaardige partner gevonden welke vanuit hetzelfde gedachtegoed opereert. EJK gaf eind 2016 aan dat vanuit de vele relaties die zij wereldwijd hebben, deze uniek is en niet in de buurt komt van hun andere partnerships.

Big R/ReMaTecUSA

ReMaTec is dé internationale vakbeurs voor de revisiebranche waar specialisten uit de automotive en heavy duty industrieën samen komen om te netwerken en zaken te doen. De beurs heeft een sterke focus op innovatie, educatie en kennisontwikkeling en organiseert sinds 2014 naast het Amsterdam evenement tevens een editie in Las Vegas, de Big R/ReMaTecUSA in samenwerking met brancheorganisatie APRA. ReMaTec heeft als doel om een onafhankelijk platform te zijn met een hoge kwaliteit aan exposanten en bezoekers. De beurs verwelkomde ruim 2.100 bezoekers. ReMaTec zal zich verbreden naar andere industrieën zoals maritiem, agricultuur en luchtvaart. Vandaar dat RAI Amsterdam deze beurs in 2016 terug verkocht heeft aan APRA. 

internationale vakbeurs voor de revisiebranche

WaterEx Beijing

WaterEx Beijing werd in oktober georganiseerd in het China National Convention Center (CNCC) in Beijing. Het is een drie dagen durende internationale beurs over watertechnologie met een bijzondere focus op de uitdagingen in de sector, met name afvalwater, drinkwater en industrieel water in en rond Beijing. Ruim 15.500 bezoekers bezochten de beurs, waar circa 270 exposanten hun producten en diensten presenteerden.

internationale beurs over watertechnologie

ISSA/INTERCLEAN Istanbul

ISSA - de mondiale branchevereniging voor de schoonmaaksector - en lokale partner UBM hebben besloten dat de beurs ISSA/INTERCLEAN Istanbul, die oorspronkelijk zou plaatsvinden van 7 tot 9 september 2016, is verplaatst naar 18 tot 20 oktober 2017. De organisatie heeft in goed overleg besloten het evenement uit te stellen op basis van de bezorgdheid onder exposanten en bezoekers over het reizen naar en vanuit Turkije. ISSA/INTERCLEAN Istanbul is een samenwerking tussen RAI Amsterdam, ISSA en UBM EMEA.

beurs voor de schoonmaaksector verplaatst naar 2017

Dienstverlening

RAI Amsterdam biedt gerichte services voor organisatoren, exposanten en bezoekers.

Organiser Services

RAI Amsterdam biedt know how en diverse services en diensten om het evenement van een organisator zo goed mogelijk te laten verlopen. De specialisten van RAI Amsterdam adviseren en begeleiden organisatoren bij de voorbereiding van het evenement of de inrichting van de beursvloer. Door het inzetten van kennis en netwerken, kunnen de mogelijkheden van Nederland, de stad Amsterdam en RAI Amsterdam optimaal benut worden voor het succes van het evenement. Daarnaast worden diverse solutions op ICT-, registratie-, logistiek, audiovisueel en media terrein aangeboden. Samen met de klant bekijken zij de mogelijkheden om voor de klant het maximale rendement te bereiken.

know how, services en diensten om het evenement goed te laten verlopen

Bijzonder is dat RAI Amsterdam (door een unieke samenwerking met de Gemeente Amsterdam) een efficiencyslag heeft weten te maken in vergunningenprocedures. Als eerste private onderneming in Nederland mag RAI Amsterdam zelf op een aantal terreinen evenementgebonden vergunningen reguleren en handhaven. Deze samenwerking, die al acht jaar bestaat, heeft een vereenvoudiging en versnelling van de vergunningprocedures tot gevolg.

RAI Amsterdam verstrekt eigenhandig evenementgebonden vergunningen

Exhibitor Services

RAI Amsterdam Exhibitor Services ondersteunt exposanten bij hun voorbereidingen om de beursdeelname tot een succes te maken. Via een webwinkel kunnen de exposanten producten en diensten voor de stand bestellen: uniforme standbouw, hostess service, meubilair, catering, bloemen & planten, telecommunicatie & ICT, parkeerkaarten en standschoonmaak. Met preferred suppliers zijn contracten gesloten voor de uniforme standbouw.

Visitor Services

Onder visitor services vallen de diensten die RAI Amsterdam aanbiedt om de bezoekersbeleving zo te maximaliseren. Te denken valt aan zaken als het regelen van hotelaccommodatie, het regelen van vervoer, het gastvrij onthalen in het RAI Amsterdam Convention Centre (courtesy lounge, help desk, werk- en ontmoetingsplekken etc.), de visitor catering en parkeren.

Catering

Voor alle evenementen vormt catering een belangrijke pijler. RAI Amsterdam organiseert dit zelfstandig of in samenwerking met externe gespecialiseerde partijen. In alle gevallen voert RAI Amsterdam de regie over de uitvoering.

catering: zelfstandig of in samenwerking
met gespecialiseerde derden

Het RAI Amsterdam Convention Centre heeft vijf restaurants tot haar beschikking: Grand Café, First Floor Restaurant, Holland Restaurant, Café Amsterdam en het Amtrium-restaurant. Deze restaurants zijn geopend al naar gelang er een evenement of congres plaatsvindt. Verder zijn er twee restaurants in het convention centre gevestigd die door derden worden geëxploiteerd: THE ROAST ROOM en Strandzuid. Naast de restaurants zijn er in ieder complex diverse cateringpunten die tijdens beurzen en congressen in gebruik worden genomen door onder andere La Place, Sunday’s, Sushi Time en diverse andere concepten.

5 restaurants

Basement Chefs is de naam van het culinaire team van de RAI. De naam is ooit zelf verzonnen om collega’s te enthousiasmeren over wat er allemaal in en rond de keuken gebeurt. De Basement Chefs opereren vanuit het centrum van ondergrondse tunnels en kelders, waar zich de keukens van RAI Amsterdam bevinden. Van galadiner tot congres of beurs – de catering van de RAI heeft de mogelijkheden, logistieke slagkracht én de flexibiliteit om van ieder evenement een culinair succes te maken. Tijdens grote evenementen zijn er zeker een paar honderd koks in de keukens actief. 

tijdens grote evenementen bestaat culinair team uit honderden koks

RAI Amsterdam heeft met het concept ‘Hartverwarmend Amsterdam’ in de keukens een bewuste keuze gemaakt voor het werken met regionale producten en voor het verwijderen van kwetsbare ingrediënten uit het assortiment. De producten hebben waar mogelijk een meerwaarde voor de regio of de maatschappij in het algemeen. Zorgboerderijen, voor dagbesteding of educatie, kleine lokale boerderijen, stadskassen en kaasboerderijen uit de regio zijn behalve leveranciers, ook een belangrijke inspiratiebron. Op deze manier worden kwetsbare producenten in onze verstedelijkte regio ondersteund en biedt het RAI Amsterdam de mogelijkheid om gebruik te maken van niet alledaagse seizoens- en prachtproducten.

Hartverwarmend Amsterdam

Ketchup

In het voorjaar van 2016 kregen de Basement Chefs een telefoontje van hun lokale partner Stadskwekerij Osdorp, waar vooral jongeren uit de verslavingszorg en WA-jongeren werkzaam zijn, met de vraag of ze interesse hadden in een batch Rooie Sien-tomaten. Door het faillissement van V&D bleven grote hoeveelheden verse ingrediënten voor La Place over. Vanzelfsprekend zagen de chefs mogelijkheden en zijn ze aan de slag gegaan. Samen met smaakmaker Abma's hebben de chefs een eigen foodlijn ontwikkeld met, naast Ketchup, ook Basil Olive Oil en Red Apple Vinegar. Gemaakt met producten uit de regio en volgens receptuur waarin de Hollandse roots terugkomen. 

Hotel Services

Het naar Amsterdam halen van grote internationale evenementen is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende hotelkamers tegen aantrekkelijke prijzen. Door de groei in de afgelopen jaren van het aanbod van kamers naar 36.000 kamers én goede samenwerking met hotels en Amsterdam Airport Schiphol, kan aan deze eis van internationale organisers steeds beter worden voldaan.

RAI Hotel Services is de grootste accommodatiebemiddelaar in Amsterdam en omgeving en verzorgt hotelreserveringen maar ook aanvullende diensten zoals autohuur, transfers, excursies en het boeken van vluchten naar en van Amsterdam voor bezoekers van (meestal internationale) evenementen. In 2016 werden 31.133 reserveringen verwerkt, goed voor 128.893 overnachtingen (2015: 166.000). De daling ten opzichte van 2015 is gerelateerd aan de samenstelling van internationale evenementen.

128.893 overnachtingen geboekt in 2016

RAI Hotel Services werkt alleen samen met hotels die het ‘I Amsterdam Approved’ kwaliteitslabel dragen. Dit label wordt door Amsterdam Marketing verleend aan hotels die aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen en meewerken om beschikbare kamers te reserveren voor een vaste prijs voor organisatoren, bezoekers en exposanten tijdens grote stadsbrede evenementen.

I Amsterdam Approved

Faciliteiten

De strategie van RAI Amsterdam is erop gericht het terrein van het RAI Amsterdam Convention Centre (23 hectare) flexibel en intensief te gebruiken om zoveel mogelijk netto verhuurbare vierkante meters te creëren. RAI Amsterdam biedt in haar Convention Centre de volgende faciliteiten:

Faciliteiten RAI Amsterdam Convention Centre

Faciliteiten RAI Amsterdam Convention Centre
Eigenschap Faciliteiten
Totaal oppervlak 112.200 m2
Congrescentra 4
Hallen 12 onderling verbonden hallen, uitbreidbaar met twee semi-permanente hallen
Zalen 2 auditoria, een grote ballroom met 2.000 zitplaatsen. In totaal 69 congres- en vergaderzalen. Accommodatie voor 10 tot 10.000 personen per zaal, in totaal voor 250.000 personen
Foyers en lounges multifunctionele ruimtes voor exposities, feesten en partijen
Ingangen 9 afzonderlijke ingangen: een eigen entree voor ieder evenement
Restaurants en bars 9 restaurants, bars en lounges. Van buffet tot à la carte
Parkeergarages capaciteit van 4.000 plaatsen op eigen terrein
Haven eigen haven met directe verbinding met de Amsterdamse grachten
Trein- en metrostations met naam Amsterdam RAI, direct naast het RAI Amsterdam Convention Centre

Nieuwbouwprojecten

In de ‘(Ruimtelijke) Toekomstvisie RAI’ is vastgelegd dat RAI Amsterdam op de huidige locatie mag uitbreiden met onder andere de volgende hoogwaardige toevoegingen: het RAI Amtrium (geopend in juni 2015), een extra multifunctioneel parkeergebouw (geopend augustus 2016), Strandzuid (opening voorjaar 2017) en het on site RAI Hotel (opening medio 2019). De toekomstvisie voor RAI Amsterdam richt zich op een duurzame ontwikkeling, het versterken van de relatie met de Zuidas, de versterking van de (internationale) positie van RAI Amsterdam en het intensiveren van het gebruik van het RAI-complex.

Multifunctioneel parkeergebouw

Met de groei van de Zuidas in het afgelopen decennium, zijn er rondom het RAI-complex verschillende parkeerterreinen verdwenen. Daarom heeft RAI Amsterdam een nieuw parkeergebouw met 1.000 parkeerplaatsen laten bouwen. Het nieuwe, duurzame multifunctionele parkeergebouw is (evenals het Amtrium) ontworpen door Mels Crouwel van Benthem Crouwel Architekten. Het RAI Parkeergebouw staat aan de snelwegzijde van de RAI, tussen Hal 8 en Hal 10. Met de extra 1000 parkeerplaatsen komt de totale capaciteit parkeerplaatsen op eigen terrein op 4.000. Het concentreren van parkeerplaatsen op eigen terrein versterkt de positie van RAI Amsterdam door grotere klanttevredenheid, het bevordert een vlotte doorstroming en vermindert de overlast voor de omgeving. In augustus 2016 is het gebouw in gebruik genomen.

multifunctioneel bovengronds parkeergebouw met 1.000 parkeerplaatsen geopend

Wat betekent multifunctioneel?

De eerste etage heeft een hoogte die het mogelijk maakt de etage ook in te zetten als expositieruimte (extensiehal). De extensiehal, met een oppervlakte van 2.800 m2, vergroot de expositiecapaciteit van de aangrenzende beurshallen. Door zijn hoogte is de extensiehal ook in te zetten als bufferruimte voor vrachtwagens tijdens op- en afbouw van evenementen. Daarnaast is er voor gekozen op de overige etages de hoogte van de parkeerdekken op 3.60 meter te stellen waardoor op de parkeerlagen ook busjes en kleine vrachtwagens kunnen parkeren. Deze hoogte maakt het verder mogelijk dat op (heel) lange termijn het parkeergebouw voor alternatieve doeleinden gebruikt kan worden, zoals kantoorruimte. Op het dak kan een paviljoen worden geplaatst, om nog meer expositieruimte te genereren.

RAI Amsterdam is sinds januari 2014 P+R locatie en ondersteunt daarmee de gemeente in haar streven tot optimalisering van verkeersstromen in en rond Amsterdam. In februari 2017 verwelkomde RAI Amsterdam de 100.000e P+R gebruiker. Vanaf zomer 2018 zal de Noord/Zuidlijn in gebruik worden genomen waardoor de parkeergarages van RAI Amsterdam nog aantrekkelijker zullen zijn. Ook het multifunctionele parkeergebouw draagt daarom bij aan de duurzaamheid van de stad Amsterdam. De P+R faciliteit is overigens niet beschikbaar op of rond dagen dat RAI Amsterdam evenementen organiseert of faciliteert.

P+R faciliteiten

Strandzuid

In het voorjaar van 2017 heropent Strandzuid haar deuren met een compleet vernieuwde locatie. De houten paviljoens maken plaats voor één groot complex aan de oostzijde van de vijver, dat onderdak biedt aan het restaurant en verschillende ruimtes voor events. Aan de RAI Haven ontstaat een nieuwe locatie, waar bezoekers het gehele jaar terecht kunnen voor een terrasbezoek, een uitgebreid diner in het restaurant of een bijeenkomst in één van de aparte ruimtes.

heropening voorjaar 2017, compleet vernieuwde locatie

On site hotel

Al jaren heeft RAI Amsterdam de wens op eigen terrein een 4-sterrenhotel te realiseren ten behoeve van de (internationale) congresgangers en beursbezoekers. In de Toekomstvisie is de driehoek tussen het RAI-complex, Europaboulevard en de A10 voor het hotel als locatie aangewezen. Deze locatie is zeer gunstig vanwege de nabijheid van station Amsterdam RAI (met een snelle verbinding naar onder andere Schiphol), de metrostations en de onmiddellijke op- en afrit van de A10. Een hotel op deze locatie met 650 kamers en parkeergelegenheid voor circa 200 auto’s is een strategische aanvulling op de kernactiviteit van RAI Amsterdam. Het inspelen op de behoefte van de markt, waarbij de organisatoren van het evenement en de belangrijkste exposanten, sprekers en bezoekers in hetzelfde nabijgelegen hotel verblijven (‘headquarter hotel’), versterkt de internationale positie van RAI Amsterdam. Eind oktober 2016 zijn de bouwwerkzaamheden officieel gestart.

hotel in driehoek RAI-complex,
Europaboulevard en A10

Amtrium

In 2015 is het door RAI Amsterdam onder eigen regie ontwikkelde hoogwaardig, innovatief en duurzaam multifunctioneel gebouw Amtrium in gebruik genomen. Mels Crouwel van Benthem Crouwel Architekten tekende voor het ontwerp. Het Amtrium is een ‘derde generatie beursgebouw’, waarin beurs-, congres-, kantoor- en restaurantfuncties verenigd zijn.

Amtrium: nieuw
multifunctioneel
gebouwencomplex

Er is een groeiende behoefte aan locaties waar congresmogelijkheden flexibel gecombineerd kunnen worden met een beurs en/of een aantal vergaderzalen, voor break-out-sessies of bijvoorbeeld een productpresentatie (dynamisch combinatieverhuur-concept). Het Amtrium voorziet in deze behoefte. Het huisvest een volwaardig congrescentrum met een ontvangstlounge, congreszalen (waaronder een congreszaal van 520 m2 die op te delen is in 2 gelijke delen) en met op de eerste etage break out rooms. De 2e verdieping is geschikt voor onder andere kleine tentoonstellingen, productpresentaties, postersessies, recepties en diners. Tegelijkertijd biedt het gebouw een volwaardig entree en faciliteiten voor de beurshallen 4 en 5. Ook heeft het gebouw een bedrijfsrestaurant (op de 2e etage) dat bij evenementen kan worden gebruikt als publieksrestaurant en huisvest het het kwaliteitsrestaurant THE ROAST ROOM.

dynamische combinatieverhuur

Bij de ontwikkeling van het Amtrium zijn de meest duurzame technieken toegepast. Zo is zonwering aangebracht door ‘ribben’ aan de buitenkant van het gebouw te bevestigen, is er sprake van warmte-koudeopslag en zijn zonnepanelen op het dak aangebracht. Het meest in het oog springende element van het Amtrium is de verticale kas voor city farming.

duurzame technieken
toegepast

Het Amtrium voldoet - als eerste congrescentrum in Nederland - aan de hoogste duurzaamheidseisen die het 4 sterren BREEAM-NL Nieuwbouw Ontwerpcertificaat (Excellent) stelt. Dit is het keurmerk voor duurzaamheid dat wordt beheerd door de Dutch Green Building Council.

BREEAM-NL (Excellent)

THE ROAST ROOM

THE ROAST ROOM, het restaurant gevestigd in het Amtrium-gebouw, is de unieke vleesbelevenis van Amsterdam. Omgeven door ambacht, open keukens met Beech ovens en het stoere maar klassieke interieur kunnen gasten genieten van de mooiste stukken vlees, burgers, vleeswaren en worsten uit eigen slagerij. THE ROAST ROOM bestaat uit THE ROAST BAR, het brasserie-style restaurant op de begane grond en de ROTISSERIE, het fine-dining restaurant op de eerste verdieping. In februari 2016 is THE ROAST ROOM door Restaurant Awards uitgeroepen tot beste vleesrestaurant van Nederland.

Investeringen in duurzaamheid

Een belangrijke uit 2014 overlopende investering uit de categorie kostenbesparing/MVO betreft de centralisatie van de koelinstallaties waarbij een overstap is gemaakt van absorptiekoeling op gas naar centrifugaal koeling op elektriciteit. Het koelingsproces verloopt op deze wijze tienmaal efficiënter. Door de plaatsing van deze koelmachines zal een aanzienlijke reductie plaatsvinden op het gasverbruik en de CO2 footprint van RAI Amsterdam. Daar tegenover staat slechts een minimale stijging van (groene) elektra. In 2014 is een eerste kleine (750 kWh) koelmachine geïnstalleerd en een ringleiding aangelegd. In 2015 zijn 2 nieuwe grote (ieder 4,5 mWh) koelmachines geplaatst en een bestaande elektrische koelmachine (500 kWh) weer in gebruik genomen. Alle decentrale koelmachines zijn weggehaald. Locaties die koeling nodig hebben worden gekoppeld aan het nieuwe distributie koelnetwerk ten behoeve van het gehele RAI-complex.

koelinstallatie van gas naar elektriciteit

Een tweede majeure investering betreft de centralisatie van de noodstroomvoorziening. De installaties zijn vervangen omdat het einde van de levensduur van de zeven bestaande noodstroomaggregaten praktisch bereikt was en tegelijkertijd uitbreiding wenselijk was in verband met de realisatie van het Amtrium. Een centrale noodstroomvoorziening kwam in de plaats, bestaande uit één groot noodaggregaat, dat is gekoppeld aan een warmtekrachtinstallatie en een kleiner aggregaat. Met deze nieuwe oplossing is RAI Amsterdam in staat elektriciteit op te wekken waardoor de kritische gebouwvoorzieningen blijven werken, de kantoren van RAI Amsterdam blijven functioneren en kleine evenementen volledig (en middelgrote evenementen grotendeels) kunnen worden voorzien in hun energievraag. Bovendien levert de noodstroomvoorziening tijdens piekmomenten elektriciteit retour aan het energienet.

noodstroomvoorziening vervangen: geïntegreerde oplossing met hogere capaciteit

Op 23 januari 2014 werden al 1.632 zonnepanelen in gebruik gesteld die op Hal 8 zijn aangebracht. Deze zonnepanelen hebben een geïnstalleerd vermogen van totaal 399.840 Wattpiek (WP), goed voor zo’n 360.000 kiloWattuur en een CO2-reductie van zo’n 150 ton. In 2015 zijn op het Amtrium ook 173 zonnepanelen aangebracht met een opbrengst van 43.000 kWh per jaar en een CO2-reductie van 16 tot 24 ton per jaar. Dit brengt het totaal aantal zonnepanelen voor het RAI Convention Centre op 1.805.

groene investeringen

Eind 2015 maakte RAI Amsterdam een duurzame stap met een flinke vermogensuitbreiding van haar stadswarmte. Gebruikte RAI Amsterdam voorheen zowel gas als warmte voor de verwarming van haar hallen, vanaf nu wordt vrijwel alleen nog milieuvriendelijke restwarmte van de Nuon-centrale in Diemen gebruikt. De geheel vernieuwde stadswarmte-aansluiting heeft een vermogen van 12.000 kW en is daarmee Nuon’s grootste warmteaansluiting in Nederland. De uitbreiding van deze duurzame energiebron, stadswarmte, zorgt jaarlijks voor circa 1.500 ton minder CO2 uitstoot in vergelijking met de voormalige gasketels bij RAI Amsterdam. Dat is een reductie van 50%. Daarnaast zorgt het voor 95% minder gebruik van fossiele brandstoffen. 

50 procent minder CO2 –uitstoot door stadswarmte

Informatie- en communicatietechnologie

Hoogwaardige ICT-faciliteiten vormen een steeds belangrijker voorwaarde voor het succes van een evenement en een adequate bedrijfsvoering. De snelle groei van virtuele toepassingen op en rond de beursvloer en de behoefte van exposanten, bezoekers en eigen medewerkers om 24/7 ‘connected’ te zijn, vragen om continue aandacht. RAI Amsterdam geeft dan ook prioriteit aan het vernieuwen en doorontwikkelen van haar ICT-diensten en -dienstverlening. De kernwoorden hiervoor zijn data, connectiviteit en indoornavigatie.

hoogwaardige ICT

RAI Amsterdam verbindt mensen. Onze organisatoren, exposanten, bezoekers en leveranciers hebben allemaal behoefte aan informatie en genereren zelf tegelijkertijd veel data. Met het goed verzamelen en ontsluiten van deze gegevens  kan veel waarde worden gegenereerd, voor alle partijen. Goede informatie verhoogt de kennis, relevantie en efficiency. Het koppelen van  toegangsgegevens, standbezoeken, agenda's, business dating en matching, indoornavigatie, belangstellingsregistratie en andere data in een generieke structuur, is hiervoor een voorwaarde. In 2016 is gewerkt aan de ontwikkeling hiervan, zowel aan de technische als commerciële kant. 

data: inzicht levert kansen

De ICT van RAI Amsterdam is ‘fit for the future’ zowel systeemtechnisch als organisatorisch. In 2015 zijn alle systemen gemigreerd naar een nieuwe omgeving. In 2016 vond een belangrijke vernieuwing plaats op het gebied van kantoorautomatisering.

connectiviteit: ICT fit for the future

Een nieuwe dienst in ontwikkeling is het bieden van een indoor navigatie-instrument. Een interactieve routebeschrijving die de snelste route naar bijvoorbeeld een bepaalde stand of indoor restaurant geeft, biedt een extra dimensie aan de beleving van de bezoeker op een evenement. In 2017 wordt deze dienst verder vervolmaakt en toegepast.

indoornavigatie

3D LEGO® model van nhow Amsterdam RAI hotel onthuld

NH Hotel Group en RAI Amsterdam hebben tijdens IMEX Frankfurt een 3D LEGO® model van het nhow Amsterdam RAI hotel gepresenteerd.

Strategie

In 2015 heeft RAI Amsterdam zijn missie, strategie en merk aangescherpt en opnieuw beschreven.De strategie en merkwaarden, zoals hieronder weergegeven, zijn in het verslagjaar niet gewijzigd. De wijze van implementatie daarentegen is wel aangepast: besloten is in te zetten op versnelling van innovatie. Dit wordt toegelicht in de paragraaf 'personeel en organisatie'.

Missie

De missie van RAI Amsterdam luidt als volgt: RAI Amsterdam wil mensen samenbrengen, verbinden en inspireren door betekenisvolle ontmoetingen te organiseren en faciliteren. Onze drijfveer is, kort gezegd, 'inspiring people'.

RAI Amsterdam geeft invulling aan deze missie door communities te ontwikkelen, hoogwaardige evenementen te organiseren en een uitstekend gesitueerd modern en duurzaam beurs- en congresgebouw te exploiteren.

Inspiring people

Onze drijfveer: 'inspiring people'

Strategie

De strategie van RAI Amsterdam is in een zin samen te vatten: we verhogen de waarde van ontmoeting. Om de breedte van het begrip ontmoeting in al zijn aspecten weer te geven, heeft RAI Amsterdam vijf ondersteunende stellingen die op de volgende pagina's worden toegelicht.

het verhogen van de waarde van ontmoeting

We verhogen de waarde van ontmoeting... ...

...in aantal en kwaliteit
Zo richt RAI Amsterdam zich niet alleen op de hoeveelheid bezoekers en kwantiteit van de ontmoetingen maar (uiteraard) ook op de kwaliteit ervan. De bezoekers- en klanttevredenheid worden structureel gemeten en zijn bepalend voor het succes van onze activiteiten.

...fysiek en virtueel
RAI Amsterdam organiseert niet alleen de fysieke ontmoeting in een congres centre maar ook de virtuele ontmoeting in de online communities. Door een platform te creëren waarin bezoekers zowel voor als na de beurs inspiratie vinden en dialoog kunnen voeren, wordt de waarde van een event voor zijn bezoekers verder verhoogd. Indien geïnteresseerden niet kunnen deelnemen aan een fysiek evenement, kunnen zij onderdelen hiervan live volgen op de website van het event.

...op de locatie van het evenement en daarbuiten
De contacten in de communities, die rond een event ontstaan, beperken zich niet tot de locatie van het evenement. Tot in andere werelddelen toe brengt RAI Amsterdam mensen samen om kennis te delen rond specifieke titels en de vakgebieden die deze titels bedienen. Met deze contacten wordt hun netwerk en hun belangstelling voor het evenement vergroot.

… in opbrengsten en kosten
Deze dimensie heeft RAI Amsterdam toegevoegd om te benadrukken dat structureel wordt bekeken of we zaken efficiënter kunnen aanpakken en kosten kunnen besparen, voor onze organisaties, exposanten en voor onze eigen organisatie.

… tijdens het evenement en gedurende het jaar
In toenemende mate vinden contacten ook plaats buiten de periode waarin de beurs of het congres plaatsvindt, RAI Amsterdam kiest er voor om gedurende het gehele jaar van toegevoegde waarde te willen zijn voor de doelgroepen die zij met specifieke titels bedient. Met het internetportal van de titel en de activiteiten die hieromtrent plaatsvinden, kan de rol van een event worden verlengd in tijd en zelfs uitgroeien tot een permanent medium van toegevoegde waarde.

RAI Roadmap
RAI Roadmap

Merkwaarden

RAI Amsterdam kent zes merkwaarden. Hieronder lichten we ze één voor één toe.

Gastvrij
Bij RAI Amsterdam word je persoonlijk, professioneel en vooral gastvrij ontvangen. De deuren staan voor je open, wie je ook bent en wat je ook drijft. RAI Amsterdam is er voor iedereen. Kom je naar ons convention centre in Amsterdam, of naar onze evenementen elders in de wereld? Of ben je fysiek niet aanwezig en neem je virtueel deel? Bij RAI Amsterdam voel je je welkom!

Klantgericht
RAI Amsterdam begrijpt wie je bent en wat je nodig hebt. Problemen worden je zo veel mogelijk uit handen genomen. Of je nu organisator, exposant of bezoeker bent: voor je het vraagt, weten we waarschijnlijk al welke wensen je hebt. We bieden dan ook graag onze totaaloplossingen aan. We denken mee, denken vooruit en zijn er op gericht om je van dienst te zijn zodat jij  je geholpen voelt.

Innovatief
RAI Amsterdam is een platform voor innovatie en creativiteit. Met onze concepten, producten en diensten brengt RAI Amsterdam je op ideeën: in een moderne en innovatieve omgeving versterken we de beleving en ervaring van je fysiek of virtueel bezoek. We zijn grensverleggend en kunnen op grote schaal innoveren omdat onze toepassingen meestal generiek inzetbaar zijn. Dat biedt je voorsprong.

Ondernemend
De kwaliteit van de locatie, concepten, producten, faciliteiten, service en mensen zorgt ervoor dat je bij RAI Amsterdam alle elementen vindt voor succes. Je kunt rekenen op de meest ondernemende partij die de ervaring in huis heeft om voor elke klant de juiste condities te creëren voor een maximale toegevoegde waarde. RAI is gericht op het verzilveren van kansen, denkt als partner met je mee en draagt bij aan je succes.

Professioneel
Afspraak is afspraak. RAI Amsterdam weet als geen ander dat de kwaliteit van een evenement afhankelijk is van goede voorbereiding en het nakomen van afspraken. Onze doelen zijn ambitieus maar haalbaar. Prognoses en toezeggingen zijn gericht op een betrouwbare realisatie ervan. We managen verwachtingen zorgvuldig en bieden je zekerheid.

Betrokken
RAI Amsterdam staat midden in de samenleving, is duurzaam betrokken en neemt haar verantwoordelijkheid voor mens, stad en wereld. De passie en emotionele betrokkenheid van onze medewerkers en alle andere stakeholders zijn bepalend voor ons succes. Daarom zorgen we dat iedereen zich gehoord, betrokken en verbonden voelt.

Personeel en organisatie

RAI Amsterdam is een bedrijf 'voor mensen, door mensen'. Onze norm op het gebied van gastvrijheid kunnen we waarmaken omdat medewerkers hun talenten en energie kunnen verbinden aan onze organisatiedoelstellingen. Door zorg te dragen voor een omgeving die inspireert en door medewerkers uitdaging te bieden en verantwoordelijkheid te geven, probeert RAI Amsterdam met veel aandacht invulling te geven aan haar commerciële doelen én maatschappelijke ambitie. RAI Amsterdam voert een duurzaam HR-beleid gericht op welzijn, vitaliteit en levensstijl van medewerkers.

Medewerkerstevredenheid

In november 2016 is onder alle medewerkers het tweejaarlijkse medewerkerstevredenheidonderzoek gehouden. Tevens wilde RAI Amsterdam de belangrijkste verbeterpunten identificeren en inzicht krijgen in de effecten van het personeelsbeleid. In 2014 scoorde RAI met een 7,9 al hoog, maar de algemene tevredenheid onder het personeel werd in 2016 overtroffen en gewaardeerd op een 8,2.  Oordelen over andere onderzochte aspecten zoals 'werkzaamheden', 'collega’s' en 'leidinggevenden' scoorden ook hoger of op een zelfde niveau als in 2014. Eén stelling is in 2016 gewaardeerd met een 5,9: 'Ik ben tevreden over hoe RAI Amsterdam georganiseerd is'. Juist aan dit aspect wordt hard gewerkt, zowel voor wat betreft cultuur als structuur, en RAI Amsterdam ziet hierin de bevestiging voor de ingezette verbeteringen. De werkdruk werd in het onderzoek door 71% van de medewerkers als goed ervaren, tegen 62% in 2014. Het responspercentage was met 80% hoger dan in 2014.

algemene tevredenheid 8,2. Onderzoek 2016 bevestigt verdere verbetering

Flexibele inzet, constante kwaliteit

In 2016 heeft RAI Amsterdam een tender afgerond voor inkoop van het pakket voor Flex-arbeidskrachten voor de periode 2016-2019, met een optionele verlenging van twee jaar. Om de samenwerking te optimaliseren en invulling te geven aan een beter partnerschap is in de tender ingezet op een kleinere groep flex-partners dan voorheen. RAI Amsterdam streeft naar een vaste formatie en flexibele schil van eersteklas medewerkers. Alles is hierbij gericht op het creëren van de hoogst mogelijke toegevoegde waarde, voor de klanten en bezoekers, voor RAI Amsterdam en voor de medewerker zelf. Een hoge mate van flexibiliteit in het personeelsbestand is voor RAI Amsterdam noodzakelijk om op te kunnen schalen tijdens evenementen, waarbij de kwaliteit van de wisselende teams zich altijd op een constant en vast, hoog niveau moet begeven.

tender voor pakket Flex-arbeidskrachten succesvol uitgevoerd

Inrichting organisatie

Begin april 2016 is de nieuwe directie aangetreden. Na kennismaking met de RAI-organisatie en alle stakeholders en na het presenteren van een zestigdagenplan, zijn zij rond de zomer van 2016 gestart met een veranderingsproces. Om op lange termijn succesvol en in voldoende mate te kunnen innoveren, is het nodig om de cultuur te wijzigen en om dit te bereiken is een structuurwijziging ingezet. In het cultuurveranderingsproces zijn tijdens een aantal plenaire sessies spelregels van onderling gedrag vastgesteld. Ook is het managementteam aan de slag gegaan om de onderlinge dialoog te verbeteren. Bij het structuurveranderingsproces zijn de volgende leidende principes gehanteerd:

  • RAI Amsterdam:
    • is één bedrijf met een core business die strekt van organiseren tot faciliteren;
    • streeft naar meer synergie, minder sturing en meer ruimte;
    • organiseert zich rond drie hoofdprocessen: Event, Besturing en Innovatie. De event-teams en processen zijn leidend, afdelingen zijn erkend specialisten, verantwoordelijk voor eigen ontwikkeling en innovatie. Staf heeft een ondersteunende rol aan deze hoofdprocessen.

cultuur- en structuurverandering

De sessies hebben geleid tot aanpassing van de topstructuur. Per 1 april 2017 start RAI Amsterdam met een nieuw ingericht managementteam. Hierin geven de CEO en COO leiding aan een managementteam waarin directeuren/managers zitting hebben met de aandachtsgebieden Finance, HR, ICT, Legal, Hospitality en Venue (allen rapporterend aan CEO) en Marketing & Digital, Commercial, Clients en Operations (rapporterend aan de COO).

aanpassing topstructuur

Eind december heeft de directie een adviesaanvraag over de topstructuur bij de OR ingediend. In februari 2017 gaf de OR over de topstructuur een positief advies. Na een aantal nieuwe benoemingen in het managementteam is in 2017 een start gemaakt met het uitwerken van de nieuwe processen en taakverdeling.

positief advies OR

Vitaliteit

RAI Amsterdam wil de vitaliteit van haar medewerkers helpen bevorderen, zodat iedereen fit, energiek en vitaal kan werken. Hiervoor heeft RAI Amsterdam in 2015 het vitaliteitsprogramma ‘RAI Vitaal’ ontwikkeld, dat zorgt voor het initiëren, faciliteren en promoten van vitaliteitsacties bij medewerkers. In 2016 zijn in het kader van ‘RAI Vitaal’ verschillende mogelijkheden aangeboden die de medewerker helpen op het gebied van gezondheid & fitheid, werkplezier & werk-privébalans en stress- & verzuimpreventie.

initiëren, faciliteren en promoten van vitaliteitsacties

Diversiteit

RAI Amsterdam streeft ernaar diversiteit te bereiken in de samenstelling van de afdelingen (qua leeftijd, ervaring, sekse en competenties). RAI Amsterdam is ervan overtuigd dat divers samengestelde teams ook een positieve invloed hebben op de resultaten. RAI Amsterdam kent met 51% vrouwen en 49% mannen een evenwichtig personeelsbestand. De doelstelling op het gebied van m/v-diversiteit, zoals onderschreven in de charter Talent naar de Top, is ruim gehaald: het aandeel vrouwen in de groep directie en leidinggevende sleutelfunctionarissen bedraagt 35%.

divers samengestelde teams. Doelstelling charter Talent naar de Top ruim gehaald

Personele samenstelling

Hieronder zijn enkele dwarsdoorsnedes gepresenteerd met betrekking tot de medewerkerspopulatie.

Personeel

Stand ultimo jaar

Personeel
    2016   2015  
           
MEDEWERKERS          
           
Man 185 46% 185 46%  
Vrouw 219 54% 221 54%  
Totaal 404 100% 406 100%  
           
FTE          
           
Man 182,3 49% 182,7 49%  
Vrouw 188,4 51% 190,9 51%  
Totaal 370,7 100% 373,6 100%  

Personeel, leeftijdsopbouw

Percentage / FTE (stand ultimo jaar)

Personeel, leeftijdsopbouw
  2016 2015      
           
NAAR LEEFTIJD          
           
t/m 25 2% 3%      
26 t/m 35 26% 30%      
36 t/m 45 35% 33%      
46 t/m 55 25% 22%      
56+ 12% 12%      
Totaal 100% 100%      

Personeel, naar aandachtsgebied

Percentage / FTE (stand ultimo jaar)

Personeel, naar aandachtsgebied
  2016 2015      
           
NAAR AANDACHTSGEBIEDEN          
           
Commercieel 51% 50%      
Operationeel 36% 40%      
Financieel/staf 13% 10%      
Totaal 100% 100%      

Ziekteverzuim

In het verslagjaar bedroeg het ziekteverzuim 2,9%. Ondanks dat het ziekteverzuim al laag was in 2015, toen het 3,2% bedroeg, is deze voor Amsterdam RAI belangrijke graadmeter verder verbeterd.

verder gedaald tot 2,9%

Ziekteverzuim

Percentage

Ziekteverzuim
  2016 2015      
           
Totaal 2,9% 3,2%      

Maatschappelijke betrokkenheid

Het HR-beleid met betrekking tot maatschappelijke betrokkenheid vindt onder meer zijn weerslag in het streven naar het creëren van meer social return voor de stad Amsterdam. In het verslagjaar heeft RAI Amsterdam haar medewerking verleend aan diverse belangrijke initiatieven gericht op het bieden van meer kansen voor jeugdwerklozen (Werkakkoord in het kader van Aanpak Jeugdwerkloosheid) en voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

meer kansen voor jeugdwerklozen en Wajongers

RAI-WAJONGers

Sinds oktober 2015 zet RAI Amsterdam zich als erkend leerbedrijf in om mensen met een beperking voor te bereiden op de arbeidsmarkt. RAI Amsterdam is de eerste beurs- en congresorganisatie in Nederland die in het kader van de Participatiewet mensen met een arbeidsbeperking in de gelegenheid stelt te leren en werkervaring op te doen. Hiermee levert RAI Amsterdam een bijdrage aan de afspraak van het bedrijfsleven en overheid om in 2026 in totaal 125.000 extra banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te creëren. 

Om de Wajongers te kunnen plaatsen, werkt RAI Amsterdam sinds 2015 nauw samen met het UWV, ROC van Amsterdam en WSP Groot-Amsterdam. De Wajongers werken drie dagen per week en gaan één dag naar school waar zij opgeleid worden tot ‘Medewerker Hospitality en Dienstverlening’ aan de hand van een  interne bedrijfsopleiding op maat gemaakt voor RAI Amsterdam door het ROC van Amsterdam. De leerlingen worden ondersteund door een job-coach en een werkbegeleider van de afdeling waar ze werkzaam zijn.

RAI Amsterdam wil de ervaringen in dit project gebruiken om in de toekomst structureel geschikte arbeidsmogelijkheden te bieden voor werkzoekenden uit de doelgroep van de Participatiewet.

Op woensdag 13 januari 2016 ontvingen 7 RAI-Wajongers hun arbeidsovereenkomst voor een proefplaatsing bij RAI Amsterdam. 5 van hen rondden het traject succesvol af en 2 medewerkers behoren inmiddels tot de flex-pool. In oktober 2016 is RAI Amsterdam gestart met een nieuwe klas van 11 personen, waarvan er momenteel nog 8 deelnemen.

In 2016 nam RAI Amsterdam deel aan een campagne gericht op werkgevers, met als doel hen te motiveren 50-plussers aan te nemen. HR-manager de heer Broex deelde zijn ervaringen in een commercial en prees het initiatief aan. RAI Amsterdam heeft vele positieve reacties hierop ontvangen, zowel voor wat betreft het aannemen van medewerkers uit deze doelgroep als het zijn van ambassadeur voor hen, naar andere bedrijven.

aanname 50-plussers en deelname aan campagne

De maatschappelijke betrokkenheid van RAI Amsterdam en haar medewerkers blijkt ook uit de goede doelen die zij steunen. In het duurzaamheidsverslag worden de goede doelen en hiervoor verrichte activiteiten weergegeven.

goede doelen

Veiligheid

RAI Amsterdam kent een Safety & Security Board die het Health, Safety & Security-beleid van RAI Amsterdam bewaakt. Het beleid is gericht op het nemen van veiligheidsmaatregelen en voorzieningen die ondersteunen dat de bedrijfsvoering op gastvrije wijze gecontinueerd wordt en de belangen van RAI Amsterdam, van het personeel, klanten, leveranciers en bezoekers in de breedst mogelijke zin behartigd worden.

safety & security board

De directie heeft door een specialistisch bureau een audit laten uitvoeren naar de externe digitale toegangsmogelijkheden. Naar aanleiding van de resultaten van de audit is een bewustwordingsprogramma gestart om de toegangsveiligheid, waaronder het wachtwoordgebruik, te verbeteren.

bewustwording cyber security

Top Employer

Sinds februari 2015 mag RAI Amsterdam zich rekenen tot de Top Employers.  In februari 2016 en 2017 heeft RAI Amsterdam de certificering voor het betreffende jaar ontvangen. Aan deze prestatie is een uitvoerige beoordeling voorafgegaan, gericht op het HR- beleid dat wordt toegepast door RAI Amsterdam. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar de mate waarin het HR-beleid in de praktijk wordt nageleefd.

Top Employer sinds 2015, ook voor 2017 weer certificering ontvangen

RAI Amsterdam is objectief beoordeeld en gecertificeerd tot Top Employer. Voor (potentiële) medewerkers betekent dit concreet dat er binnen het bedrijf door optimale arbeidsomstandigheden volop ruimte wordt geboden om zich te ontwikkelen op persoonlijk en professioneel vlak. Het toont aan dat RAI Amsterdam een kwalitatief goede omgeving en bedrijfscultuur aanbiedt waarin zowel op professioneel als persoonlijk niveau prettig en effectief kan worden gewerkt.

certificering bevestigt goede omgeving en bedrijfscultuur

Competentie 'virtueel'

Om medewerkers op te leiden, heeft RAI in 2016 een 'virtual campus' opgezet. Deze richt zich op kennis in de vakgebieden connectiviteit, hardware, internet, productiviteit en samenwerken. Op basis van een nulmeting in de vorm van een scan naar vaardigheden werd per medewerker bepaald welke opleidingen werden aangeboden. Rond de jaarwisseling 2016-2017 ontvingen alle medewerkers een certificaat met hun eindniveau. Op deze wijze werd een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de competentie 'virtueel', zowel voor de medewerkers zelf als voor RAI als werkgever.

verhogen kennis in vakgebieden connectiviteit, hardware, internet, productiviteit en samenwerken

Overleg met RAI Ondernemingsraad

In 2016 heeft veelvuldig en constructief overleg plaatsgevonden tussen Ondernemingsraad en bestuurder, over diverse onderwerpen zoals de financiële resultaten, de bouwontwikkelingen, de medewerkerstevredenheid, instemmingsaanvragen en de arbeidsomstandigheden. Naast dit formele overleg is het overleg in een aantal subcommissies voortgezet, zoals de HRM Commissie, de Financiële Commissie, de Arbeidsomstandighedencommissie, de Arbeidsvoorwaardencommissie, de Pensioencommissie en de Flexcommissie. De door de Ondernemingsraad ingestelde klankbordgroep, zowel voor vaste medewerkers als voor uitzendkrachten, heeft tevens over een breed scala aan onderwerpen gesproken. Belangrijk onderwerp van bespreking in 2016 waren de uitwerking van de samenwerking met leveranciers van de flexpool, het in de tweede helft van het jaar ingezette cultuur- en structuurveranderingsproces en het pensioen van RAI-medewerkers. RAI Amsterdam heeft in 2013 een nieuwe vijfjarige pensioenuitvoeringsovereenkomst afgesloten bij Delta Lloyd. Het betreft een middelloonregeling. Met het oog op het aflopen van de overeenkomst eind 2017 stonden de gesprekken in het verslagjaar in het kader van de bewustwording van pensioenopbouw onder medewerkers en van de mogelijke vervolgkeuzes.

veelvuldig en constructief overleg

Nieuwe kledinglijn

De Nederlandse jonge designer Liselore Frowijn heeft de nieuwe kledinglijn voor RAI Amsterdam ontworpen. Frowijn is bij de RAI aangedragen door Frans Molenaar en daarmee is dit de laatste collectie ooit onder supervisie van Molenaar. De medewerkers krijgen nieuwe outfits die hetzelfde uitstralen als het bedrijf zelf: gastvrij, professioneel en altijd voorbereid om gasten te ontvangen van over de hele wereld. In april 2016 is de kleding gepresenteerd tijdens een modeshow in het RAI Amtrium. 

Designkleding voor RAI-medewerkers door Liselore Frowijn

Medewerkers in beeld

In zes korte video’s heeft RAI Amsterdam de veelzijdigheid van werken bij RAI Amsterdam in beeld gebracht. Bekijk alle video's op het Youtube-kanaal van RAI Amsterdam https://www.youtube.com/user/amsterdamrai of selecteer de video's rechtstreeks:

  https://www.youtube.com/watch?v=ai9OWngsyh4&t=8s
  https://www.youtube.com/watch?v=q84YOYag5Ww&t=8s
  https://www.youtube.com/watch?v=PjGsAuOCUkE&t=8s
  https://www.youtube.com/watch?v=LtT8D3n5tNU&t=8s
  https://www.youtube.com/watch?v=rWVzIAd1xrE&t=8s
  https://www.youtube.com/watch?v=At2AAowAuhE&t=8s

Eigen en vreemd vermogen

Gemeente Amsterdam heeft in 2016 besloten te starten met het proces ter vervreemding van haar deelbelang.

Omdat de resultaten in de periode 2013 t/m 2015 beduidend hoger waren dan de contourennota 2013-2018 aangaf, heeft RAI Amsterdam in 2016 een eenmalig interim-dividend over 2015 vastgesteld. De hoogte van dit eenmalig dividend is € 1,6 miljoen.

Het uit te keren dividend over 2016 heeft RAI Amsterdam vastgesteld conform het  dividendbeleid 2013 – 2018 en bedraagt € 2,284 miljoen. 

In het verslagjaar is het financieringsarrangement uitgebreid met een faciliteit van US$ 6 miljoen. Het gehele jaar is binnen het arrangement, dat in 2013 met Deutsche Bank en Rabobank Amsterdam is overeengekomen, geopereerd.

Deelbelang Gemeente Amsterdam

In 2016 heeft de Gemeente Amsterdam, die 25% van de aandelen in RAI Amsterdam houdt, besloten om te starten met verkoop van het gemeentelijk belang aan een derde partij. Hierbij stelt de gemeente dat enkele voorwaarden gelden. Zo dient de continuïteit van RAI te worden gewaarborgd. Ook het behoud van de samenwerking tussen Gemeente Amsterdam en RAI, ten aanzien van onder andere verwerving van internationale congressen, bereikbaarheid en organisatie van evenementen, geldt als voorwaarde. RAI Amsterdam levert een belangrijke bijdrage aan stad en regio en het is in het publieke belang dat deze bijdrage bij vervreemding wordt geborgd. De Gemeente Amsterdam is al ruim 60 jaar aandeelhouder van RAI Amsterdam. De deelname is ontstaan door deze economische achtergrond. In 2015 is uit onderzoek gebleken dat de aanwezigheid van RAI Amsterdam een footprint levert van 7.000 full-time banen in de regio, waarmee de omvang van dit belang nog eens duidelijk werd. 

Gemeente Amsterdam heeft besloten vervreemding van haar 25%-deelbelang te starten

Realiseren stakeholdersdoelen

RAI Amsterdam combineert haar financiële en maatschappelijke doelen en probeert de belangen van stakeholders te verenigen met de doelstelling van de onderneming zelf: continuïteit op lange termijn. Het uitgangspunt voor inrichting van het businessmodel is daarom een goede, lange termijn balans te creëren tussen baten en lasten, voor alle partijen, waarbij RAI per saldo voor iedereen toegevoegde waarde levert. RAI Amsterdam hanteert daarom de volgende twee doelen:

1. Het creëren van aandeelhouderswaarde door het maximaliseren van het duurzaam financieel resultaat, in combinatie met het behalen van het financieel resultaat op de korte termijn conform jaarbudget, met een EBITDA die groter is dan 15% en een minimum nettoresultaat van € 3 miljoen.

aandeelhoudersprestatie

2. Het creëren van zoveel mogelijk economische spin-off voor stad en regio, waaraan RAI Amsterdam haar ’license to operate’ ontleent.

maatschappelijke prestatie

Indien het (geprognotiseerde) netto-jaarresultaat onder € 3 miljoen komt, staat het realiseren van aandeelhouderswaarde centraal. In overige gevallen gaat het om de balans tussen beide uitgangspunten.

Dividend

Dividendbeleid

Begin 2014 is een nieuw dividendbeleid vastgesteld voor de jaren 2013 - 2018. Jaarlijks zal RAI Holding B.V. in totaal aan haar aandeelhouders een vast dividend uitkeren van € 2.240.000 (prijspeil 2014; jaarlijks geïndexeerd op basis van de prijsindex voor de gezinsconsumptie CBS).

te indexeren bedrag van € 2,24 miljoen

Volgens dit beleid zal er nooit over enig jaar een hoger bedrag aan dividend uitgekeerd worden dan het nettoresultaat bedraagt over dat betreffende jaar. Indien in enig jaar het dividend geheel of gedeeltelijk conform bovenstaand beleid, niet uitbetaald kan worden omdat het nettoresultaat daartoe niet toereikend is, zal het niet uitgekeerde bedrag aan dividend in het daaropvolgende jaar, indien het nettoresultaat in dat volgende jaar daarvoor wel toereikend is, alsnog uitgekeerd worden. Het cumulatief verschuldigd dividend over voorgaande boekjaren zal nooit hoger zijn dan het (geïndexeerde) vaste dividend over het laatste boekjaar, waarover dividend uitgekeerd zou hebben moeten worden.

maximering, carry-forward

Indien het nettoresultaat structureel significant afwijkt ten opzichte van de bandbreedte zoals bepaald in Contourennota 2013 -2018, zal de directie in overleg treden met de aandeelhouders om te bespreken of tot herziening van het dividendbeleid zou moeten worden overgegaan.

indien resultaat beduidend afwijkt, volgt overleg

Alvorens tot dividenduitkering in enig jaar wordt besloten, zal er conform de wetgeving een dividenduitkeringstoets uitgevoerd worden door directie en commissarissen van RAI Holding B.V. In het geval van een negatieve uitkomst van deze toets, zal in het betreffende jaar geen of slechts een gedeeltelijke dividenduitkering plaatsvinden, waarna de carryforward in werking treedt.

verplichte dividendtoets kan leiden tot reductie van dividenduitkering

Interim-dividend

Omdat het resultaat over de periode 2013 tot en met 2015 hoger was dan de contourennota, is in 2016 besloten een eenmalig interim-dividend over het jaar 2015 vast te stellen ten bedrage van € 1,6 miljoen, uit te keren in twee gelijke tranches, de eerste uiterlijk september 2016 en de tweede uiterlijk september 2017. Bij het nemen van het dividendbesluit hebben beide aandeelhouders bevestigd dat voor de jaren 2016 t/m 2018 de afspraken zullen gelden zoals vastgelegd in het dividendbeleid, waarbij bepaling van een eventuele toekomstige structurele afwijking ten opzichte van de bandbreedte zoals weergegeven in Contourennota 2013 -2018 uitsluitend wordt gebaseerd op de resultaten over de jaren 2016 en verder.  

eenmalig interim-dividend 2015 vastgesteld van € 1,6 miljoen

Financieringsarrangement

In 2013 is RAI Amsterdam een clubdeal-financiering aangegaan met Deutsche Bank en Rabobank Amsterdam. De banken participeren op gelijke wijze in het nieuwe financieringsarrangement; aan de nieuwe bancaire financiering liggen twee identieke kredietovereenkomsten met de onderscheiden banken ten grondslag met exact dezelfde tarieven, convenanten en standaardvoorwaarden. De verhouding tussen de twee banken is geregeld d.m.v. een intercreditor-overeenkomst.

gelijkwaardige clubdeal, verhouding geregeld via intercreditor-overeenkomst

Bij elk van de banken staat een langlopende lening ter waarde van € 26 miljoen uit. Daarnaast is bij beide banken een rekening courantfaciliteit van elk € 15 miljoen afgesloten. In 2016 is daar een aanvullende kredietfaciliteit van elk US$ 3,35 miljoen bijgekomen in verband met de verwerving van een belang in IBEX (International Boatbuilders Exhibition and Conference). In onderstaand overzicht zijn de kenmerken van de faciliteiten weergegeven.

3 faciliteiten: langlopende lening en rekening courant kredieten

Financieringsarrangement

Financieringsarrangement
Faciliteit A (€) Faciliteit B (€) Faciliteit C (US$)
• langlopende lening
• hoofdsom afgenomen tot € 52 miljoen
• einddatum 2020
• Aflossing:
- 2016/2017: geen
- 2018 e.v.: € 4,0 miljoen per jaar
• tarief: 3M Euribor +1,70% opslag
• rekening courant krediet
• omvang € 30 miljoen
• einddatum 2020
• ophoging 2017 + € 2,5 miljoen
• verlaging 2018 - € 2,5 miljoen
• tarief 1M Euribor +1,00% opslag
• Facility Fee 0,25% per jaar
• rekening courant krediet
• omvang US$ 6,7 miljoen
• tarief 1M Libor +1,30% opslag
• Facility Fee 0,25% over niet opgenomen deel

Eind 2013 is voor een oplopend bedrag aan renteswaps afgesloten met de Rabobank en Deutsche Bank. Op grond van deze renteswap betaalt RAI Amsterdam voor Faciliteit A een rentepercentage van 1,54% met een opslag van 1,7%. Dit betekent per saldo dat RAI Amsterdam tot en met 2020 gefinancierd is tegen een vastgelegde rente van 3,24%.

renteswap: rente gefixeerd op 3,24%

Financiële convenanten en voorwaarden

De volgende tabel geeft een overzicht van de financiële convenanten. De tweede tabel toont de voorwaarden en zekerheden die aan de financiering zijn verbonden.
 

Financieringsarrangement

Financieringsarrangement
Convenant 2016 2017 2018 2019 2020
           
senior Next Debt/ EBITDA <4,5 <4,5 <4,0 <3,5 <3,0
solvabiliteit >30% >30% >30% >30% >30%
EBITDA € 1 mln* >17,5 >17,5 >17,5 >17,5 >17,5

* Toetsing op jaarbasis. Peildatum 31 december

Financieringscondities

Voorwaarden en zekerheden

Financieringscondities
Voorwaarden Zekerheden
• Geen uitbreiding vreemd vermogen
• Change of Ownership
• 2 jaarlijkse hertaxatie RAI-gebouwencomplex
• Max. Capex 12 mln. per jaar (excl. nieuwbouw)
• Max. dividend tot nettowinst in boekjaar
• Max. op intercompany leningen op minderheidsdeelnemingen
• Inzicht top 10 evenementen / bezettingsgraad
• Hypotheek op bestaande en nieuwe onroerende zaken

Kredietovereenkomst zonnepanelen

In 2014 is een kredietovereenkomst gesloten met het Amsterdams Investeringsfonds van de Gemeente Amsterdam ten behoeve van de financiering van zonnepanelen. De kredietovereenkomst bestaat uit een lening van € 0,1 miljoen en heeft een looptijd tot en met 5 maart 2029. Aflossing vindt plaats uiterlijk op 5 maart 2029 en het rentepercentage bedraagt 0%.

kredietovereenkomst zonnepanelen Amsterdams Investeringsfonds

In 2014 is eveneens een kredietovereenkomst gesloten met Triodos Bank ten behoeve van de financiering van zonnepanelen. De kredietovereenkomst bestaat uit een lening van € 0,29 miljoen en heeft een looptijd tot en met 1 januari 2034. Aflossing vindt plaats per kwartaal in 79 termijnen ingaande 1 juli 2015. Het rentepercentage bedraagt 3,5% op jaarbasis voor de periode tot 17 januari 2026.

kredietovereenkomst zonnepanelen Triodos Bank

Vooruitzichten

De economie trekt aan. Internationale, zakelijke beurzen en congressen vertonen een duidelijke groei. De revitalisatie en ontwikkeling van nationale publieksevenementen blijft een uitdaging, alhoewel in 2016 ook hier de positieve kentering ten opzichte van de afgelopen jaren zichtbaar werd. Per saldo zijn de vooruitzichten voor RAI Amsterdam voor de toekomst positief te noemen. Voor 2017 zijn de verwachtingen gematigd positief. RAI heeft een gevulde portefeuille aan evenementen, waarbij er wel nog een uitdaging ligt om de toegevoegde waarde van de in de afgelopen jaren weggevallen AutoRAI en BedrijfsautoRAI goed te maken. Daarom is het ontwikkelen van nieuwe evenementen een speerpunt. RAI Amsterdam heeft een modern en zeer goed bereikbaar convention centre, dat -zeker na opening van de Noord/Zuidlijn medio 2018- zeer gunstig ligt ten opzichte van stad en vliegveld. Voor wat betreft het personeel heeft de organisatie een betrokken team van gemotiveerde medewerkers. Zij zullen hun gastvrije ontvangst op een zelfde hoge niveau blijven houden en zich tegelijkertijd meer focussen op innovatie.

Orderportefeuille

De omzetprognose op basis van orderinstroom geeft een indicatie voor de commerciële performance van RAI Amsterdam. Een prognose van de directe en indirecte omzet op basis van de gecontracteerde opties en reserveringen geeft een stabiel beeld voor de komende vijf jaar, met name dankzij de groei van internationale evenementen. De orderinstroom is weergegeven in nevenstaande figuur.

positief beeld voor de komende vijf jaar

Evenementen

2017 zal naar verwachting een druk jaar worden. RAI Amsterdam zal in 2017 een breed palet aan beurzen en congressen voor externe organisers faciliteren. RAI Amsterdam organiseert zelf 22 eigen evenementen, waarvan 10 in Amsterdam. De eigen evenementen zijn in onderstaand overzicht weergegeven. 

 

breed palet aan beurzen en congressen

Eigen evenementen in 2017

Eigen evenementen in 2017
In Amsterdam In het buitenland
   
Horecava ISSA/INTERCLEAN North America
Huishoudbeurs ISSA/INTERCLEAN Latin America
HISWA ISSA/INTERCLEAN Istanbul
FunSport Experience Intertraffic Istanbul
Aquatech Intertraffic China
FloodEx Intertraffic Mexico
MobiliteitsRAI Aquatech China
Amsterdam Security Aquatech Mexico
ReMaTec FlowTech China
METSTRADE inclusief het SuperYacht Pavilion (SYP) en het Marina & Yard Pavilion (MYP) WaterEx Beijing
  GD Water China
  IBEX USA

Nationale beurzen

Voor de nationale beurzen (zowel de vakbeurzen als de publieksbeurzen) verwacht RAI Amsterdam een stabilisatie en voor sommige titels een bescheiden groei van de omzet en het aantal bezoekers. De jaren van recessie, die gepaard gingen met krimp, lijken voor de sectoren die RAI Amsterdam bedient tot het verleden te behoren.  Dit beeld wordt bevestigd door belangrijke graadmeters als de Horecava, de VT Wonen en Designbeurs en Masters of LXRY.  

herstel zet naar verwachting door

Internationale beurzen

Terwijl de nationale beurzen door de economische vooruitzichten herstellen, lijkt alles erop dat internationale beurzen hun groeicijfers zullen vasthouden. RAI Amsterdam kan daarvan profiteren vanwege sterke eigen beurzen en vanwege het faciliteren van grote evenementen van organisers zoals de IBC (International Broadcasting Convention), ISE (Integrated Systems Europe) en PLMA's World of Private Label. Ook de groei van de eigen ‘spin-off’-beurzen in het buitenland zal een positief effect op het resultaat hebben. In 2017 zal de IBEX Show plaatsvinden, de maritieme beurs waar RAI Amsterdam in 2016 een aandeel in heeft genomen via participatie in de moedermaatschappij. De beurs ISSA/INTERCLEAN in Istanbul, die oorspronkelijk zou plaatsvinden in september 2016 en is uitgesteld op basis van de bezorgdheid onder exposanten en bezoekers wegens de onrust in Turkije, vindt in oktober 2017 plaats. Net als in 2016, blijft de acquisitie van nieuwe evenementen hoog op de agenda staan. 

groei in aantal en grootte

Nieuwe evenementen van organisers in 2017

Diverse nieuwe evenementen van externe organisers staan gepland voor 2017. In het RAI Amsterdam Convention Centre verwelkomen wij onder andere de volgende evenementen:

nieuwe evenementen van externe organisers

Nieuwe evenementen 2017

Van externe organisers

Nieuwe evenementen 2017
In Amsterdam
 
International Conference on Magnet Technology 2017
15th European Congress of Psychology 2017
European Wound Management Association Congress EWMA 2017
European Academy of Neurology Congress 2017
WindEurope 2017 Conference & Exhibition
29th European Congress of Pathology
ECCO2017
The International Liver Congress 2017
Microsoft Tech Summit
SAP Insider 2017
Salesforce Worldtour Amsterdam FY 18
HR Tech World Congress 2017
International Rental Exhibition 2017
33rd European PV Solar Energy Conference and Exhibition
Meteorological Technology World Expo 2017
Carwash Show Europe 2017
PRSE – Plastics Recycling Show Europe 2017
Apex 2017
TOC Europe 2017
Electric and Hybrid Marine World Expo / Marine Maintenance World Expo
Intermodal 2017
Passenger Terminal Expo 2017
European Utility Week 2017
SKILLS The Finals
VidCon Europe 2017
Congres Nederlands Huisartsengenootschap 2017
Comic Con Amsterdam 2017

Vastgoedontwikkelingen

In het voorjaar van 2017 wordt Strandzuid heropend. In een nieuw concept zal de bekende sfeer van het lounge-café, -bar en -restaurant terugkeren. Aan de RAI-haven zal zowel tijdens evenementen als daarbuiten weer de vertrouwde, gezellige sfeer heersen.

Strandzuid: heropening voorjaar 2017

In 2017 gaat het nhow Amsterdam RAI hotel verrijzen. De funderingswerkzaamheden zullen over gaan in het bouwen van de verdiepingen. Hiermee wordt dit toekomstige hoogste landmark zichtbaar voor de omgeving.

nhow Amsterdam RAI hotel gaat de hoogte in

RAI Amsterdam zal verder werken aan het masterplan 2030. Op basis van een marktanalyse, die inmiddels is gestart, zullen de functionele aspecten van het Convention Centre worden herijkt. Zo neemt RAI Amsterdam de wensen van de belangrijkste klanten mee in de toekomstvisie en verdere ontwikkelingen van de venue.  

klantwens input voor toekomstvisie en Masterplan 2030

Voor zover nu bekend zal de Noord/Zuidlijn, de nieuwe metrolijn die RAI Amsterdam met het hart van de stad en het centraal station verbindt, medio 2018 gaan rijden. In minder dan 10 minuten zullen bezoekers van het convention centre naar het centrum van de binnenstad reizen en van het centraal station naar het convention centre. Alhoewel Amsterdam in vergelijking met andere Europese steden al een zeer compacte stad is, zal deze uitzonderlijk korte reistijd verder bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het RAI Amsterdam Convention Centre, ook voor internationale evenementen van kortere duur.

Gunstige ligging convention centre wordt door komst metro verder versterkt

Investeringen

RAI Amsterdam verwacht in 2017 € 9 miljoen te investeren. Er zal naar verwachting geen aanvullende financiering worden aangetrokken. De rente is vastgezet door middel van SWAP-contracten.

Strategie

In 2017 zal een update plaatsvinden van de strategie. Naar huidige inzichten blijven de fundamenten van de strategie gelijk, maar zal er sprake zijn van verschuivingen van prioriteiten en besturing. Het versterken en versnellen van innovatie en het ontwikkelen van nieuwe evenementen zijn hierbij belangrijk speerpunten. Als resultante verwacht RAI stappen te zetten op onder andere het gebied van ICT en Big data, Way finding en connectivity.

focus op innovatie

Cultuur en inrichting organisatie

De omvang van het personeelsbestand zal in 2017 naar verwachting ongeveer gelijk blijven. De in 2016 gestarte projecten ter verdere verbetering van de bedrijfscultuur en organisatiestructuur zullen worden voortgezet. Waar in 2016 met name het management aan zet was, zijn begin 2017 diverse afdelingen en groepen gestart om vanuit een nieuw perspectief van bedrijfsbrede processen te evalueren en verbeteren. Met een vernieuwde blik kijkt de organisatie zo integraal naar het doel dat RAI Amsterdam al meer dan honderd jaar nastreeft: het inspireren van onze bezoekers en klanten.

vernieuwde blik, maar zelfde doel: inspiring people

Tot slot

De directie dankt alle stakeholders voor hun inzet en betrokkenheid. Een bijzonder woord van dank gaat uit naar de medewerkers. Hun gastheerschap en professionaliteit zijn een essentiële voorwaarde voor het succesvol creëren van ontmoetingen. Daardoor waren we ook het afgelopen jaar succesvol. In het medewerkerstevredenheidsonderzoek hebben onze mensen een zeer hoge tevredenheid uitgesproken en als directie zien we dat terug in de organisatie, resultaten en klanttevredenheid. Als nieuw directieteam hebben we veel inspiratie om de successen voort te zetten en hebben we er vertrouwen in dat we ons als RAI Amsterdam in de toekomst blijven onderscheiden.

Amsterdam, 16 maart 2017

Directie RAI Holding B.V,

P. (Paul) Riemens, CEO
M. (Maurits) van der Sluis, COO

 

inspiratie en vertrouwen